Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Saimaannorpan suojelua arvioidaan

Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma valmistuivat vuonna 2011. Strategia ja suunnitelma valmisteltiin ympäristöministeriön asettamassa laajapohjaisessa työryhmässä, jossa oli edustettuna norpansuojelun kannalta keskeiset tahot. Suojelun tavoitteena on, että norppakantaa kasvaa vakaasti ja kannan koko, rakenne ja esiintymisalue saavuttavat suotuisan suojelun tason. Välitavoitteena on, että saimaannorpan talvikanta kasvaa vähintään 400 yksilöön vuoteen 2025 mennessä.

Samaan aikaan suojelustrategian kanssa valmisteltiin kalastusrajoituksia, joilla vähennetään kalastuksen sivusaaliina menehtyvien norppien määrää. Pitkällisen keskustelun ja valmistelun lopputuloksena kalastusrajoitukset toteutettiin sekä vapaaehtoisilla sopimuksilla että kalastuslakiin pohjautuvilla asetuksilla. Kalastusrajoitusten piirissä olevien vesialueiden määrä pystyttiin näillä toimin moninkertaistamaan ja nyt lähes kaikki norpalle tärkeät alueet ovat rajoitusten piirissä.

Suojelustrategia on määrä tarkistaa vuonna 2015. Kalastusrajoituksia koskevat sopimukset ja asetukset ovat voimassa vuoden 2015 loppuun. Vaikuttaneeko vuoden 2015 läheisyys siihen, että keskustelu norpansuojelusta ja kalastusrajoituksista näyttää viriävän.                                         

Keskustelun pohjaksi tarvitaan kunnollinen arvio nykyisen strategian ja rajoitusten toimivuudesta. Arvio on tehtävä ensiksi siitä, miten suojelusuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat toteutuneet. Toiseksi tarvitaan arvio siitä, miten tehdyt toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Ja kolmanneksi on analysoitava kaikki se uusi tutkimus- ja seurantatieto, jota viime vuosina on kertynyt.

Ympäristöministeriö on asettanut suojelustrategian seurantaan työryhmän. Vastaavasti kalastusrajoitusten seurantaa tekee maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä. Näillä ryhmillä on edessä tärkeä tehtävä laatia väliarvio norpansuojelun nykytoimista. Vasta niiden laatiman väliarvion jälkeen on aika käynnistää uuden strategian, suojelusuunnitelman ja kalastusrajoitusten suunnittelu.

Kuvassa norppa Yövedellä Mikkelissä. Kuva: Heikki Teräsvirta


Pekka Häkkinen
Ylijohtaja

 


Alueellista tietoa