Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Saaristomeren raskaskuljetuspalveluja operoidaan yhdellä palveluntuottajalla vuonna 2019 (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on solminut sopimuksen Saariston Merikuljetus Oy Meripojat kanssa raskaskuljetuspalveluiden tuottamisesta Saaristomeren liikennealueella kaudella 2019. Liikennöintikausi aloitetaan huhti–toukokuun vaihteessa ja lopetetaan marras-joulukuussa. Sopimus sisältää mahdollisuuden sopimusoption käyttöönottoon vuodelle 2020. Uudella sopimuskaudella Saaristomeren alueella operoi vain yksi raskaskuljetusten palveluntuottaja, mikä mahdollistaa tasalaatuisemmat palvelut. Raskaskuljetuspalvelu täydentää ELY-keskuksen hankkimaa yhteysalusliikennettä.

ELY-keskuksen hankkima raskaskuljetuspalvelu on tarkoitettu palvelemaan saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa määriteltyä saariston vakinaista asutusta ja saariston elinkeinotoimintaa, jotka ovat ilman tie-, lossi, lautta- tai riittävää yhteysalusliikennettä. Muut käyttäjäryhmät ostavat raskaskuljetuspalvelunsa itse. Rahtia ja raskaskuljetuksia hoidetaan myös yhteysaluksilla, mutta kuljetukset, joita yhteysalukset eivät voi hoitaa, ohjataan raskaskuljetusaluksen hoidettavaksi. Raskaskuljetukset täydentävät näin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkimaa yhteysalusliikennettä.

Uudella sopimuskaudella Saaristomeren alueella operoi vain yksi raskaskuljetusten palveluntuottaja. Aiemmin käytössä ollut aluejako (liikennealueet I ja II) koettiin niin palvelun tilaajan, palveluntuottajien kuin käyttäjienkin puolelta epätasapainoisena ja keinotekoisena. Siirtyminen yhden liikennealueen malliin mahdollistaa tasalaatuisemman raskaskuljetuspalvelun koko Saaristomeren alueella.

Liikennealueen kasvaessa palveluntuottajalla on oikeus jakaa liikennealue pienempiin toiminta-alueisiin, joilla se kulloinkin operoi. Palveluntuottaja ei tässä vaiheessa aio ottaa käyttöön pienempiä toiminta-alueita, vaan tilattujen kuljetusten perusteella laaditaan reittisuunnitelmat aluksen kulloistakin liikennöintiajankohtaa varten. Palveluntuottaja suorittaa pyydetyn kuljetuksen noin kahden viikon kuluessa tilauksesta tai ajankohtana, kun alus liikennöi kohteen mukaisella alueella. Toimitusaika voi olla myös pidempi kuin kaksi viikkoa, mikäli asiakas sitä kuljetuspyynnössään ehdottaa.

Raskaskuljetuksissa pyritään entistä tehokkaampaan kuljetuskapasiteetin käyttöön palveluntuottajan ja asiakkaiden yhteistyöllä ja vuoropuhelulla. Palveluntuottajalla on käytössään aikaisempien vuosien ajolistat, jolloin he voivat olla yhteydessä vakituisiin palvelun käyttäjiin kuljetusten yhdistämiseksi ja kuljetuskapasiteetin tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Raskaskuljetuspalvelut tilataan suoraan palveluntuottajalta. Kuljetustilausten vastaanotto arkipäivisin (ma–pe) klo 8.00–20.00 välisenä aikana sähköpostitse osoitteesta anvehane@gmail.com tai puhelimitse 0440 102 427 (varalla 0440 102 428).

Saariston Merikuljetus Oy Meripojat hoitaa raskaskuljetuspalvelut aluksellaan Kala 6. Aluksen pituus on 27,4 m, leveys 8 metriä, syväys 1,6 m ja nopeus 7 solmua. Nosturin kapasiteetti on 42 tnm ja puomin ulottuvuus 24 m. Aluksen bruttovetoisuus (GT) on 74 tonnia ja siinä on keularamppi. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää alihankintaa palvelun joustavuuden varmistamiseksi.


Alueellista tietoa