Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Saaristoinventoinnit alkavat Päijänteellä (Keski-Suomen ELY-keskus)

Päijänteen vaikeasti tavoitettavien saarikohteiden inventointi toteutetaan heinä-elokuussa Keski-Suomen ELY-keskuksen, Keski-Suomen museon ja Keski-Suomen liiton yhteishankkeena. Hankkeessa kartoitetaan Kuhmoisten, Luhangan ja Korpilahden Kärkisten-salmen saarten muinaisjäännökset, rakennetut ympäristöt sekä perinnebiotoopit, luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit ja muut arvokkaat luontokohteet. Kenttätyöt toteutetaan kolmen asiantuntijan, arkeologin, biologin ja rakennustutkijan voimin. Inventointiaineistoja voidaan käyttää tausta-aineistona maankäytön suunnittelussa, matkailu- ja virkistyskäytössä sekä opetuksessa ja tutkimuksessa.

Esite

Maanomistajakirje

Lisätietoja:

biologi, Keski-Suomen ELY, Timo Kypärä: timo.kypara(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4976

rakennustutkija, Keski-Suomen museo, Sini Saarilahti: sini.saarilahti(at)jkl.fi, p. 044 744 6309

arkeologi, Keski-Suomen museo, Merja Muilu: merja.muilu(at)jkl.fi, p. 041 744 6307

www.ymparisto.fi/saaretkeskisuomi

www.facebook.com/saaristoinventointi

 

 

 

 


Alueellista tietoa