Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Sääksjärven eritasoliittymän parantaminen käyntiin Lempäälässä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus parantaa Lempäälässä Sääksjärven eritasoliittymää yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa. Ruskontielle, Helsinki–Tampere-moottoritien kummankin suunnan ramppien kohdalle, rakennetaan kiertoliittymät. Lisäksi valtatie 3 ylittävä Vikkiniityn risteyssilta korjataan.

Liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat, kun valtatie 3 ylittävältä Ruskontieltä (Maantie 309) poistetaan kanavoinnit ja nykyiset moottoritien ramppien nelihaaraliittymät muutetaan pisarakiertoliittymiksi. Lisäksi pisarakiertoliittymiin liittyvien moottoritien ramppeihin tehdään niiden toimintaa parantavia muutoksia, ja ramppien linja-autopysäkkejä parannetaan. Näiden parannustöiden lisäksi moottoritien ylittävä Vikkiniityn risteyssilta peruskorjataan.

Ruskontielle rakennetaan liityntäpysäköintialue parantamaan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja helpottamaan linja-autoa käyttävien saattoliikennettä. Liityntäpysäköintialueen lisäksi Ruskontien Vuoreksen puoleisen kiertoliittymän nykyinen linja-autopysäkki muutetaan lyhytaikaista pysäköintiä palvelevaksi saattoliikenteen alueeksi.

Parannustyöt Ruskontiellä aloitetaan pääsiäisen jälkeen

Rakennustyöt aloitetaan huhtikuussa pääsiäisen jälkeen Ruskontien saarekkeiden purkamisella ja valtatie 3 ylittävän Vikkiniityn risteyssillan korjaamisella. Risteyssillan korjaamisen ajaksi liikenne ohjataan sillan kohdalla sen toiseen laitaan. Sillan toinen puoli eristetään työalueeksi. Myös sillan alusrakenteita korjataan, ja sen vuoksi moottoritien liikennettä ohjataan myös kaistajärjestelyillä ja nopeusrajoituksilla. Ruuhka-aikoina moottoritiellä on liikenteen käytössä kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan.

Myöhemmin kesällä rakennustyöt laajenevat Ruskontien varteen tehtävän liityntäpysäköintialueen rakentamisen vuoksi, kun aluetta koskeva asemakaavan muutos on hyväksytty Lempäälän kunnassa.

Valmista syksyllä 2019

Sääksjärven uusi eritasoliittymä, risteyssillan parantaminen ja liityntäpysäköintialue valmistuvat marraskuussa. Noin kaksi miljoonaa euroa maksavien tietöiden pääurakoitsijana toimii Kreate Oy.

Liite: Kartta

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Heikki Koski, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 03 6251
  • Työmaapäällikkö Tuula Ala-Orvola, Kreate Oy, p. 050 380 3107

Alueellista tietoa