Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ruokavirasto julkaisi tiedot vuonna 2020 maksetuista EU-tuista

Ruokavirasto on julkaissut tiedot vuonna 2020 maksetuista EU-tuista. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitusta maksettiin Suomessa yhteensä noin kaksi miljardia euroa. 

Summasta valtaosa oli viljelijätukia, joilla turvataan kotimainen ruoantuotanto ja kohtuuhintaiset elintarvikkeet kuluttajille. Viljelijätuilla myös edistetään kestävää kotieläintuotantoa ja ympäristöä huomioivaa viljelyä.  

Kahden miljardin euron summa sisältää myös esimerkiksi maaseudun yritysten ja yhteisöjen investointeja, kyläkauppatukea, tuottajaorganisaatiotukea, erilaisia koulutus- ja kehittämishankkeita sekä rahoitusta maidon ja hedelmien jakeluun kouluissa ja päiväkodeissa.

Maaseudun kehittämisrahoitus on usein se tekijä, joka mahdollistaa yrityksen investoinnin tai nopeuttaa sitä. Rahoituksen vaikutukset eivät rajoitu vain rahoitusta saaneeseen yritykseen, sillä kehittyvät yritykset hankintaketjuineen luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja alueelle.

Lue lisää: