Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Riskialttiiden pohjavesialueiden määrä kasvanut selvästi

Suomessa on 353 riskialueeksi nimettyä pohjavesialuetta. Määrä on noussut noin sadalla alueella edelliseen pohjavesi tila-arvioon (2009) verrattuna. Tila on vaarantunut erityisesti Etelä-Suomen ja taajamien pohjavesialueilla, joilla on runsaasti ihmistoimintaa. Pohjaveden tilalle riskiä aiheuttavat mm. pilaantuneet maa-alueet, teiden talvikunnossapito, aiemmin käytetyt torjunta-aineet, öljytuotteiden varastointi, teollisuusalueet sekä kotieläintalous.

Talousvettä toimittaville vesihuoltolaitoksille on valmisteilla helppokäyttöinen sähköinen riskienhallintajärjestelmä, jonka avulla tunnistetaan entistä kattavammin talousveden laadun riskit. Näin voidaan kohdistaa korjaavat toimet tunnistettuihin riskeihin ja parantaa varautumista erityistilanteisiin. Riskihallintajärjestelmät ovat kaikkien vesihuoltolaitosten käytössä vuonna 2015. Myös jätevesien puhdistuslaitoksille laaditaan riskienhallintajärjestelmä.

Pohjavesien tilaa on arvioitu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset).  Tarkempaa alueellista tietoa pohjavesien tilasta löytyy ELY-keskusten tiedotteista.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa