Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Rekka- ja linja-autoja valjastettu olosuhdetietojen keruuseen valtatie 4 välille Helsinki-Oulu

Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat yhteistyössä käynnistäneet t&k -hankkeen keliolosuhdetietojen tuottamiseen ja hyödyntämiseen valtatie 4:llä. Ajokeliä mittaavia laitteita on asennettu Helsingin ja Oulun väliä liikennöiviin rekka- ja linja-autoihin.

Valtatie 4 on valtakunnallisesti merkittävä päätie, jota pitkin kulkee runsaasti elinkeinoelämälle välttämättömiä ja tärkeitä raskaita kuljetuksia. Ilmaston lämpenemisen johdosta viime vuosina yleistyneet nopeat sään vaihtelut ovat muodostuneet haasteellisiksi talvihoidon kannalta. Varsinkin mäkisiltä valtatiejaksoilta on talvihoidosta tullut ELY-keskuksille runsaasti kritiikkiä. Tienhoidon kannalta haastavampiin sääolosuhteisiin, tienkäyttäjien tyytymättömyyteen ja negatiiviseen palautteeseen Väylävirasto on vastannut korottamalla talvihoidon tasoa.

Keliolosuhteista tilannekuvaa reaaliaikaisesti

– Hankkeen tavoitteena on saada digitaalista tietoa vallitsevasta ajokelistä reaaliaikaisesti sekä luoda läpinäkyvyyttä talvihoidon onnistumisesta, toteaa kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen.

Tavoitteena on myös selvittää mahdollisuudet kerätyn tiedon hyödyntämisestä tienhoidossa ja sen ajoituksessa, toteutuneen laadun arvioinnissa sekä tienkäyttäjien informoinnissa.

Tietojen keräämistä varten on asennettu yhteensä kahdeksaan kyseisellä reitillä säännöllisesti liikennöivään rekka- ja linja-autoon tienpinnan kitkaa, lämpötilaa sekä veden määrää ja olomuotoa mittaavat optiset mittarit. Lisäksi kyseisiin autoihin on asennettu kamerat tallentamaan kuljettajien näkymää tielle. Syntyvä tieto jaetaan avoimessa rajapinnassa urakoitsijoiden kelikeskuksille ja kaikille tiedoista kiinnostuneille.

Hanke käynnistettiin syksyllä 2018 ja se kestää kaksi talvikautta (kolmantena talvikautena optiomahdollisuus). Alla olevasta linkistä pääsee tarkastelemaan keliolosuhdetietoja tämän hankkeen lisäksi myös kaikkien muiden ajoneuvojen osalta, joihin kyseiset mittauslaitteet on asennettu. Tässä hankkeessa liikennöivät Koiviston linja-autot löytyvät tunnuksilla H44, H47, H48 sekä H51 ja Vähälän rekka-autot tunnuksilla H45, H46, H49 ja H50.

Hankkeessa kertyvää tietoa myös analysoidaan

– Tietojen analysointia varten reitti on jaettu osuuksiin, joilla tarkastellaan ja vertaillaan saadun mittausaineiston vaihtelua olosuhdekohtaisesti, Partanen kertoo.

Analysoinnin perusteella pyritään selvittämään, milloin, missä ja minkälaisissa tilanteissa huonoja ja liukkaita ajo-olosuhteita tyypillisimmin esiintyy. Tavoitteena on myös saada selville nykyisten kiinteiden tiesääasemien alueittainen kattavuus ja mahdollisuudet niiden korvaamiseen ajoneuvoihin asennetuilla mittalaitteilla. 

Linkki: https://roadweather.online/

Lisätiedot:

Yksikön päällikkö Vesa Partanen p. 0295 026 750, Keski-Suomen ELY-keskus
Tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahti p. 0295 038 288, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus


Alueellista tietoa