Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Reipas tuuli ja auringonpaiste nyt parasta talvesta toipuville Pirkanmaan sorateille (Pirkanmaa)

Sorateiden suuri määrä, maaperä ja maasto-olosuhteet altistavat Pirkanmaan maantiet kelirikolle. Päällystetyt tiet taas ovat maakunnassa vaurioituneet poikkeuksellisen leudon ja kostean talven jäljiltä monin paikoin pahasti.

Kelirikon vakavuus riippuu suurelta osin kevään säästä. Kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset, jolloin tiet kuivuvat sulamisen tahtiin, pitävät kurissa uhkaavan kelirikon. Jo reilun viikon Pirkanmaalla vallinnut poutajakso ja reipas tuuli ovat tehneet hyvää talven runsaista vesisateista toipuville sorateille ja parantaneet osaltaan maanteillä vallitsevaa tilannetta.

Vaikka kelirikosta valtakunnallisesti ennustetaan keskimääräistä helpompaa, kevään tilanteessa on maan eri osissa suuria alueellisia eroja. Poikkeuksellisen leudon talven vuoksi roudan syvyys on koko maassa tavanomaista pienempi. Talven vesisademäärät ovat Pirkanmaallakin olleet monin paikoin suuria. Lisääntynyt kosteus voi kevään edetessä näkyä liikennettä haittaavana pintakelirikkona, jos tienpinnat eivät pääse kuivumaan.

Maasto-olosuhteet, maaperä ja sorateiden suuri määrä altistavat Pirkanmaan kelirikolle. Jo nyt ennen varsinaiselle runkokelirikolle otollista aikaa osalla sorateistämme liikennettä on jouduttu rajoittamaan pintakelirikon vuoksi. Hämeenkyrössä rajoitus on asetettu vajaalle kymmenelle, Akaassa lähes viidelle ja Parkanossa noin 25 kilometrille. Yhteensä Pirkanmaalla painorajoitettuja teitä on nyt 38 kilometriä. Yleensä painorajoitukset ovat maakunnassa jääneet alle 40 kilometriin vuodessa lukuun ottamatta poikkeuksellisen vaikeaa vuotta 2018, jolloin rajoitusmäärä nousi yli 280 kilometriin.

Lauha talvi vaurioitti päällysteitä

Päällystetyt tiet ovat kärsineet poikkeuksellisen paljon lämpimästä ja sateisesta talvesta. Pirkanmaalla tiet ovat käytännössä lähes koko talven olleet lumettomia. Poikkeuksellisen suuren säätilavaihtelun ja liikenteen aiheuttaman kulumisen vuoksi päällysteissä on talven jäljiltä paljon reikiä, halkeamia ja muita vaurioita. Pirkanmaan pahimmin vaurioituneilla maantieosuuksilla kesänopeuksia ei pystytä palauttamaan ennen kuin päällyste on kunnostettu. Tilapäisiä alennettuja nopeusrajoituksia joudutaan käyttämään aiempaa useammissa kohteissa. 

Lisätietoja:

  • Tienpidon asiantuntija Tomi Alho, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 218
  • Liikenteen asiakaspalvelukeskus, p. 0295 020 600

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)