Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Räystäspääskyille on rakennettu Huittisissa väliaikainen hotelli siltatöiden ajaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Karhiniemen silta Huittisissa maantiellä 12817 on yhden Suomen suurimman räystäspääsky-yhdyskunnan pesimäpaikka. Sillan rakenteissa on pesinyt pääskyjä vuosittain 40-50 paria. Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on parhaillaan käynnissä Karhiniemen sillan korjaustyöt ja korjaustöistä aiheutuu haittaa pääskyjen pesinnälle. Siltatöiden ajankohtaa ei voi siirtää talveen, joten pääskyille on rakennettu sillan läheisyyteen väliaikainen hotelli pesimäpaikaksi. Hotellissa on keinotekoisia pesiä ja paikkoja pääskyjen omatekoisille pesille. Pääskyhotelli poistetaan pesinnän päätyttyä ja siltahankkeen valmistuttua. Räystäspääskyn kanta Suomessa on vähentynyt tällä vuosituhannella yli 75 prosenttia, minkä takia laji luokitellaan uhanalaiseksi.

Karhiniemen sillassa pesivä räystäspääsky-yhdyskunta on yksi Suomen suurimmista. Sillan rakenteissa on pesinyt pääskyjä vuosittain 40-50 paria.  Pääskyt muuraavat pesänsä savesta ja käyttävät samoja pesiä vuodesta toiseen. Saavuttuaan muuttomatkalta linnut kunnostavat vanhat pesänsä. Räystäspääskyn kanta Suomessa on vähentynyt tällä vuosituhannella yli 75 prosenttia, minkä takia laji luokitellaan uhanalaiseksi. Syynä pidetään mm. hyönteisravinnon vähenemistä. Lintujen pesät ovat rauhoitettuja muutenkin, mutta erityisesti ahdingossa olevia lajeja kuten pääskyjä pyritään auttamaan kaikin keinoin. Pääskyhotelli tarjoaa turvallisen väliaikaisen pesimäpaikan koko yhdyskunnalle.

Väliaikainen hotelli on asennettu sillan läheisyyteen ja siinä on keinotekoisia pesiä ja paikkoja pääskyjen omatekoisille pesille. Siltatöiden ajaksi sillan kannen alapuolelle rakennetaan umpinainen työteline, joka estää lintujen pesinnän sillalla. Lisäksi siltapalkkien teräsrakenteiden pintakäsittelyn vuoksi pääskyjen olemassa olevat noin kolmekymmentä pesää on jouduttu poistamaan.

Linnunpesien poisto ja pesinnän häirintä ovat vaatineet poikkeusluvan, jonka Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut ELY-keskuksen luonnonsuojeluviranomaiselta. Väliaikaisen hotellin rakentaminen on poikkeusluvassa niin sanottu lieventämistoimi, jolla pyritään vähentämään siltatöistä aiheutuvaa haittaa pääskyjen pesinnälle. Lisäksi pääskyjen pesintää seuraa luonnonsuojeluviranomaisen hyväksymä luontokonsultti. Pääskyhotelli poistetaan pesinnän päätyttyä, kun on varmistettu pesinnän jatkuminen jälleen sillalla syksyllä 2021 poikkeusluvan ehtojen mukaisesti. Pääskyjen pesintää seurataan vielä kaksi vuotta siltahankkeen päättymisen jälkeen.

Myöskään tällaista lieventämistoimea ei ole aiemmin toteutettu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sillankorjaushankkeiden yhteydessä. Nyt odotellaan kevättä ja pääskyjen saapumista, jotta nähdään hyväksyvätkö pääskyt hotellin evakkoasumuksekseen. Pesähotellista kiinnostuneille muistutetaan, että hotellia pitää tarkkailla riittävän välimatkan päästä, jotta pääskyjen pesintää hotellissa ei häiritä.

Kuvat: Timo Murtojärvi Infra Road Oy 15.4.2020

Lisätietoja

- Pääskyhotelliasiat: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenteen ympäristöasiantuntija Niina Anttila, p. 040 738 4296

- Pääskyjen pesintä ja seuranta: luontokonsulttina toimiva Vespertilio, biologi Ville Vasko, p. 040 755 8217

- Karhiniemen sillankorjaustyöt: Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Jari Nikki, p. 0400 821 596

- Lisätietoa Karhiniemen siltatöistä myös ELY-keskuksen 13.2.2020 tiedotteessa

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)