Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa

Maa- ja metsätalousministeriö suuntaa 12,4 miljoonaa euroa kokeiluohjelmaan, jolla rahoitetaan ravinteiden kierrätyksen innovatiivisia ratkaisuja. Kolmivuotisen kokeiluohjelman valtakunnallinen rahoitushaku aukeaa 16.6.2016. Tukien hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kokeiluohjelma on osa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.

Kokeiluohjelmasta myönnettävien tukien tarkoituksena on biomassojen ravinteiden prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista. Kokeiluohjelman rahoitus kohdennetaan uusiin ja innovatiivisiin ravinteiden kierrätystä edistäviin toimenpiteisiin, jotka ovat alan viimeisimpään kehitykseen verrattuna uusia ja testaamattomia toimia.

Rahoitus on suunnattu ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin tukea voidaan myöntää myös julkis- tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle. Tukea prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan voi saada myös suuri yritys, silloin kun se tekee yhteistyötä pk-yritysten kanssa.

Kokeiluohjelmassa on jatkuva haku, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Vuoden 2016 valintajaksot päättyvät 31.8.2016 ja 31.10.2016.

Lue lisää:


Alueellista tietoa