Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Rantaväylän tulevaisuutta tarkastellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki ovat visioimassa Jyväskylän Rantaväylän tulevaisuutta. Tarkoituksena on löytää yhteinen näkemys sille, millä tavoin Rantaväylää on syytä kehittää eri käyttäjien tarpeita tyydyttävällä tavalla.

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia siitä, että Rantaväylä valtakunnantason pääväylänä palvelee tulevaisuudessakin elinkeinoelämän ja läpikulkuliikenteen tarpeita sujuvasti ja turvallisesti.

– Tässä vaiheessa ei ole olemassa suunnitelmia A tai B, vaan pyrimme yhdessä etsimään tavoiteskenaarion, joka tyydyttäisi kaikkien tarpeet ja jonka kaikki voisivat allekirjoittaa, projektipäällikkö Kari Komi Keski-Suomen ELY-keskuksesta korostaa. 

ELY-keskuksen painottama Rantaväylän läpikulkuliikenteen sujuvuus ei estä väylän kehittämistä viihtyisämmäksi tai jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamista. Ne ovat mukana itsestään selvinä asioina kaikessa liikenneväyläsuunnittelussa. Rantaväylä ei ole moottoritie.

– Esitellyssä Xenaario-mallissa on hyviä elementtejä mukana. Niiden ottaminen mukaan varsinaiseen suunnittelutyöhön on tärkeää, Komi jatkaa.

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Joka tapauksessa sen varaan ei voida laskea, että liikennemäärät laskevat. Näin ollen Rantaväylästä ei kannata tehdä pullonkaulaa, jolloin ohikulkuliikennettä alkaisi ohjautua kaupungin katuverkoillekin.

Rantaväylän liikennemäärät ovat hurjia. Vuorokaudessa sitä kautta kulkee yli 30 000 ajoneuvoa. Väylä palvelee ohikulkuliikenteen lisäksi myös kaupungin sisäistä liikennettä. Valtakunnalliseen TEN-T-verkkoon kuuluvana pääväylänä Rantaväylän kehittämisellä on merkittäviä heijastevaikutuksia muullekin tieverkolle, ei pelkästään Jyväskylän seudulle.


Alueellista tietoa