Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Rantatunnelista vetoapua taantuman taittumiselle (Pirkanmaan ELY-keskus)

Rantatunnelin rakentaminen voi nyt alkaa, kun Tampereen kaupunginvaltuusto hylkäsi tunnelihankkeen vetäytymistä koskevan aloitteen. Liikenteelle tunneli valmistuu vuonna 2017.

Tampereen Rantaväylä on valtion ylläpitämä Valtatie 12. Yhtenä maan tärkeimpänä valtatienä Rantaväylän suunnittelua on johdonmukaisesti jatkettu valtion ja Tampereen kaupungin laatimien vuoden 2008 ja 2012 sopimusten pohjalta. Kaupunginvaltuuston tämänviikkoisella päätöksellä tunnelihankkeen toteuttaminen alkaa syksyllä. Liikenteelle tunneli valmistuu vuonna 2017.  

Rantaväylän kehittämistä edelsi pitkä suunnitteluprosessi. Eduskunta hyväksyi Rantaväylän pitkän tunnelin valtion vuoden 2012 budjettiin. Valtion rahoitus koskee vain suunnitteluprosessissa hyväksyttyä pitkää tunnelia. Myönnettyä rahoitusta ei olisi voinut käyttää mihinkään muuhun hankkeeseen. Valtion kanta toteuttamisratkaisusta on koko suunnitteluprosessin ajan ollut yksiselitteinen.

Toteutettavalla liikenneratkaisulla on väliä   

Rantaväylän kehittäminen on keskeisessä roolissa Tampereen keskustan vetovoimaisuuden säilyttäjänä ja taloudellisen toimeliaisuuden turvaajana. Vielä ennen lopullista toteuttamispäätöstä laadituissa selvityksessä tutkittiin Rantaväylän neljän eri rakentamisvaihtoehdon vaikutuksia maankäyttöön, liikenteeseen ja ympäristöön. Laaditut selvitykset osoittavat selkeästi, että parhaiten kaupunkiseudun kehittämistä ja liikennejärjestelmän toimivuutta tutkituista vaihtoehdoista edistää Rantaväylän pitkä tunneli. Selvitykset vahvistavat, että toteutettavalla liikenneratkaisulla on väliä. Ranta-Tampellasta ja Rantatunnelista laadittuihin selvityksiin kannattaa yhä tutustua, jos jokin seikka vaihtoehtotarkasteluissa on jäänyt mieltä askarruttamaan.  

Rakentaminen voi alkaa heti valmiiden asemakaavojen ja tiesuunnitelmien ansiosta

Rantatunnelin suunnitteluun on vuosien varrella käytetty paljon työtunteja, laadittu lukuisia selvityksiä ja tehty pelkästään 3000 kallionäyteporausta sisältävää maastotutkimusta. Viimeisen vuoden aikana kehitysvaiheen ja rakennuskustannusten määrittelyyn on osallistunut noin 100 asiantuntijaa ja ulkopuolinen kustannusasiantuntija. Rakennuskustannukset ovat 180,3 miljoonaa euroa. Varmuus rakennuskustannusten pitävyydestä on korkea. Uutena hankintamuotona käytettävässä Allianssimallissa hankkeen suunnittelijat, rakentajat ja tilaajat istuvat pöydän samalla puolella jo hankkeen kehittämisvaihetta suunniteltaessa. Se tuo merkittäviä kustannussäästöjä, mikä näkyy alkuperäisen tilausvaltuuden alituksena. Valmiiden asemakaavojen ja tiesuunnitelmien ansiosta rakentaminen voi alkaa heti.

On arvioitu, että Rantatunnelin ja Ranta-Tampellan työllistävä vaikutus on noin 11 000 henkilötyövuotta, mikä on valtava piristysruiske Pirkanmaan taloudelle. Lisäksi Rantatunneli antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen joukkoliikenteen kehittämiseen Hämeenkadun joukkoliikennekatuineen ja kaupunkiraitioteineen. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöidenkin olosuhteet paranevat, kun monet liikenteen aiheuttamat haitat viedään maan alle.


Alueellista tietoa