Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Rakennusperinnön hoitoavustusten haku vuodelle 2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Rakennusperinnön hoitoavustuksia myönnetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävään alueeseen kuuluviin kohteisiin sekä kansallisessa kaupunkipuistossa sijaitseviin kohteisiin. Avustuksia kohdennetaan erityisesti asuinrakennusten kunnostuksiin.

Hakemukset osoitetaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 31.10.2013 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta

Mahdolliset aikaisemmin toimitetut, vuotta 2014 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA, puhelin 0295 027 500, kirjaamo.etela-pohjanmaa@elykeskus


Alueellista tietoa