Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Rakennusperinnön hoitoavustukset myönnetty Pirkanmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille (Pirkanmaa)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jakanut vuoden 2019 rakennusperinnön hoitoon osoitetut valtionavustukset. Avustuksia myönnettiin 16:lle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle yhteensä 58 000 euroa. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustussumma vaihteli 350 eurosta 6500 euroon riippuen korjaustöiden kiireellisyydestä, laajuudesta sekä myös korjattavan kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta. Pirkanmaalle avustushakemuksia tuli yhteensä 44 kappaletta.

Rahoitettavien kohteiden valinnassa tärkeänä pidettiin kohteen kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi kohteen sijaintia valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä tai arvokkaalla maisema-alueella. Kaavasuojellulla tai sopimuksin toteutettavalla suojelulla oli myös merkitystä avustuksista päätettäessä. Tämän vuoden suurimman avustuksen sai Hämeenkyrössä sijaitseva Eljaalan kantatalo, jonka kunnostamiseen myönnettiin 6500 euroa. Muita merkittäviä avustuskohteita olivat entinen Tourun kylän kansakoulu Urjalassa ja Niemen kartanon vieraspytinki Tampereella.

Käytettävissä olleen määrärahan pienuudesta johtuen moni hyvä ja rahoitusehdot täyttävä kohde jäi tänäkin vuonna ilman rakennusperinnön hoitoavustusta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Juha Mäkelä, puh. 0295 036 071.


Alueellista tietoa