Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Rahoitusta tarjolla vesistökunnostuksiin (Pohjois-Pohjanmaa)

Suomessa voi nauttia upeista vesistöistä ja Itämerestä mutta maassamme on myös runsaasti vesiä, jotka kaipaavat kunnostamista. Rahoitusta voi hakea oman vesistösi - järven, puron, joen, valuma-alueen tai merenlahden kunnostamiseen sekä alueellisen kunnostusverkoston kehittämiseen. Kunnostaminen voi olla vesistöön laskevien ojien ravinteiden ja kiintoaineksen pidättämisen suunnittelua ja toteutusta. Kunnostaminen voi olla joen tai puron virtapaikkojen palauttamista luonnontilaisemmaksi tai lisääntymisalueiden kunnostamista. Kunnostaminen voi olla virtausolojen parantamista niittämällä vesikasveja, umpeen kasvavassa merenlahdessa.

Vesistöjen kunnostaminen on tiimityötä ja yhteistoimintaa muiden kunnostajien, vesistön käyttäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Yhdistämällä voimat ja jakamalla kokemuksia saadaan oppia ja osaamista jaettua muille kunnostajille, kuntarajoista riippumatta.

"Paikallinen yhteistyö ja aktiivisuus antavat virtaa vesistökunnostukseen. Jokainen panos lähivesien hoitoon tuo elinvoimaa alueelle, parantaa mahdollisuuksia nauttia vesistöistä ja auttaa vesiluontoa", ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma tukee vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsuu mukaan uusia vesistökunnostajia. Valtionavustuksen haku alkaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset) syksyllä 2020 mutta jo kesän aikana on hyvä käynnistää rahoituksen hakemiseen liittyvät valmistelut:

- etsiä kumppaneita, sillä useimmat hankkeet hyötyvät yhteistyöstä

- kysyä neuvoja esimerkiksi ELY-keskuksen kunnostusasiantuntijalta, kunnan ympäristötoimesta, alueen vesiensuojeluyhdistyksestä tai muusta vesienhoidon alueellisesta verkostosta. Kunnostustietoa ja kumppaneita on saatavilla myös kansalliselta vesistökunnostusverkostolta

- miettiä kunnostushankkeen vastinrahoituksen järjestämistä

- suunnitella hanketta eli selvittää vesistön tilaa ja tehtyjä toimia sekä selvittää, vaativatko kunnostustoimet lupia

- tutustua muihin vesistökunnostushankkeisiin ja etsiä uusia ideoita ja menetelmiä

Tarkka hakuaika selviää kesän aikana ja siitä kuulutetaan erikseen. Kunnostuksiin on varattu valtionavustusta noin 4 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kunnostus kannattaa

Vesistöjen tila vaikuttaa merkittävästi niin luonnon kuin ihmisten hyvinvointiin. Kunnostustoimilla varmistamme, että tulevatkin sukupolvet pääsevät nauttimaan viihtyisästä asuinympäristöstä sekä vesien virkistyskäytöstä uimarannoilla ja kala-apajilla. Monimuotoisilla vesiekosysteemeillä ja kalakannoilla on myös parhaat mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutokseen.

Pienilläkin paikallisella hankkeella voi olla suuret vaikutukset. Hyväkuntoiset vesistöt vahvistavat koko seutukunnan elinvoimaa. Ne tukevat kalataloutta, synnyttävät mahdollisuuksia matkailuliiketoimintaan, piristävät kylätoimintaa ja tekevät alueesta vetovoimaisemman potentiaalisille uusille asukkaille ja yrittäjille.

Tietoa ja ohjeita hakemisesta:

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus:
Ympäristöasiantuntija Henri Vaarala, 050 380 6462, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Vesitalousasiantuntja Jukka Tuohino, p.0295 038 626, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristöministeriö:
Erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo, p. 0295 250 349, etunimi.sukunimi@ym.fi 

Vesistökunnostusverkosto:
Tutkija Pinja Kasvio, p. 0295 252 149, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa-ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)