Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Rahoitusta maa- ja metsätalouden vesienhallintahankkeisiin

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta -hankkeisiin on tarjolla jälleen rahoitusta. Vesienhallintahaun kolmannella hakukierroksella jaetaan noin 2 miljoona euroa. Avustushaun tavoitteena lisätä valuma-aluelähtöistä vesistökunnostusta, jonka avulla parannetaan vesien tilaa ja samalla yhdistetään maa- ja metsätalouden tarpeet vesiensuojelun ja ilmastonmuutokseen varautumisen tarpeisiin.

Valtakunnallinen avustushaku on avoinna 18.10.-30.11.2022. Hankepäätökset tehdään kevään 2023 aikana ja rahoitusta voi käyttää vuoden 2025 kesäkuun puoleen väliin saakka.

Vesienhallinnalla tarkoitetaan avustushaussa ratkaisuja, joilla vaikutetaan veden pidättämiseen, veden laatuun ja määrään valuma-alueella, uomissa, pelloilla ja metsissä.

Tämän vuoden vesienhallinnan hakuun toivotaan erityisesti hankkeita, jotka

  • edistävät kestävää valuma-aluelähtöistä vesistökunnostuksen suunnittelua, toteutusta ja yhteistyötä
  • edistävät maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hillintää
  • parantavat pellon vesitaloutta innovatiivisesti
  • vähentävät vesistöön kohdistuvaa ulkoista kuormitusta
  • pidättävät ja viivyttävät vettä valuma-alueella
  • lisäävät luonnon monimuotoisuutta

Harkinnanvaraisten valtionavustusten osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on keskimäärin 50 prosenttia. Yleishyödyllisissä, innovatiivisissa hankkeissa avustuksen osuus voi olla korkeampi. 

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, vesioikeudellisille yhteisöille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Lue lisää: