Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Rahoitusta ja palveluja yritysten kansainvälistymisen tueksi (Uudenmaan ELY-keskus)

ELY-keskus toimii alueellaan aktiivisena Team Finland –verkoston jäsenenä ja tarjoaa pk-yrityksille palveluita sekä rahoitusta kansainvälistymisen tueksi. Tätä roolia tukee edelleen Tekesiltä ELY-keskuksille alkuvuodesta siirtynyt Team Finland Explorer –rahoitus, jolla voidaan entistä tehokkaammin osallistua yritysten kansainvälistymishankkeisiin, kertoo rahoitusasiantuntija Teea Lyytikäinen.

Team Finland Explorer –rahoitus ehti osoittautua suosituksi rahoitusmuodoksi sinä aikana, kun se oli Tekesin hallinnassa. Toivomme, että tämä suosio jatkuu edelleen ja yritykset löytävät rahoitusmuodon myös ELY-keskuksissa, Lyytikäinen toteaa. Explorer –rahoituksella on mahdollista tukea pk-yritysten viennin käynnistämistä tai kehittämistä tavoittelevia hankkeita, joissa tuki kohdistuu ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön. Rahoituksen tavoitteena on auttaa yrityksiä laajentamaan asiakaskuntaansa. Yritykset voivat selvittää esimerkiksi, miten heidän kannattaisi viedä olemassa olevaa tarjontaansa kansainvälisille markkinoille.

Myös ELY-keskusten perinteistä rahoitusmuotoa, yritysten kehittämisavustusta voidaan edelleen hyödyntää kansainvälistymishankkeiden tukena. Kehittämisavustusta voidaan myöntää Explorer-rahoituksen tavoin ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön, minkä lisäksi tuen kohteena voi olla muita toimenpiteitä, kuten kansainvälisille messuille osallistuminen. Tukiprosentti molemmissa rahoitusmuodoissa on 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustuksen hakijan ei tarvitse yksin selvittää rahoitusmuotojen eroja ja soveltuvuutta omaan hankkeeseen, Lyytikäinen korostaa. Hakijan kannattaakin jo etukäteen olla yhteydessä oman alueensa ELY-keskuksen asiantuntijoihin, joilta saa lisätietoja hankkeen rahoitusmahdollisuuksista sekä avustuksen hakemisesta. Haku on jatkuva ja tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta. Asiantuntijat pystyvät myös vinkkaamaan muista ELY-keskuksen sekä muiden julkisten palveluntarjoajien kansainvälistymispalveluista. Palveluntarjontaa on pyritty muokkaamaan niin, että kansainvälistymisen eri vaiheissa oleville yrityksille löytyisi tilanteeseen sopivaa tukea. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat myös ELY-keskuksissa viime vuonna lanseeratut yritysten kehittämispalvelut, jotka soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi vientiä aloittavan yrityksen tueksi.

Lisätiedot:
Rahoitusasiantuntija Teea Lyytikäinen, puh. 0295 025 160, teea.lyytikainen(at)ely-keskus.fi

 

 


Alueellista tietoa