Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan - hae 30.11. mennessä

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on saatavilla rahoitusta. Avustusta voidaan myöntää sekä varsinaisiin torjuntatoimenpiteisiin että hankkeisiin, joilla seurataan ja varmistetaan torjunnan tuloksia. Avustusta voidaan myöntää myös vieraslajineuvontaan.

Haku on valtakunnallinen ja se on keskitetty Kainuun ELY-keskukseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittamasta määrärahasta. Haku on auki 30.11.2021 asti. Avustuksia voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

ELY-keskus tarjoaa neuvontaa vieraslajien torjuntaan, hankkeiden suunnitteluun sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kohtaamiseen.

Vieraslajien torjunnasta hyötyy koko paikkakunta sekä alue ja se edistää alkuperäisten lajien palautumista käsitellyille alueille. Vieraslajitorjunta perustuu vieraslajilakiin ja -asetukseen sekä vieraslajien torjuntaa koskeviin hallintasuunnitelmiin.

Lue lisää ja hakuohjeet

Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan - hae 30.11. mennessä, ELY-keskuksen tiedote 19.11.2021 (sttinfo.fi)