Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Rahkasammalen korjuu ohjattava ojitetuille soille (Pohjalaismaakunnat)

Rahkasammalen korjuu tulee kohdistaa luonnontilailtaan jo muuttuneille alueille, linjaa Sammalen korjuun ympäristövaikutukset -yhteistyöryhmä. Lisäksi korjuumenetelmää on kehitettävä niin, että rahkasammalen uudistuminen turvataan korjuukohteilla. Tulevaisuuden mahdollisuutena ryhmä näkee rahkasammalen kasvatuksen harjoittamisen entisillä turvetuotantoalueilla.

Ympäristöministeriö asetti Sammalenkorjuun ympäristövaikutukset -yhteistyöryhmän 29.1.2021. Yhteistyöryhmän tehtävänä oli kuvata rahkasammalen korjuuseen liittyvä lainsäädäntö ja eri strategioiden linjaukset, selvittää vapaaehtoisen ja lakisääteisen ilmoitusmenettelyn ja luvanvaraisuuden käyttöönottoa sekä selvittää vapaaehtoisen Green deal -sopimuksen soveltuvuutta sammalen korjuuseen. Yhteistyöryhmän yksimielinen loppuraportti hyväksyttiin 28.1.2022.

Yhteistyöryhmän ohella ympäristöministeriö rahoitti vuonna 2021 kahta rahkasammalen korjuuseen liittyvää hanketta. Suomen ympäristökeskus SYKE toteutti Pintarahkasammalen korjuun monimuotoisuus- ja ympäristövaikutukset -hankkeen, ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteutti Rahkasammalen korjuun toimintaohjeet, menettelytavat ja seuranta Suomessa -hankkeen. Hankkeissa tuotettu tieto oli yhteistyöryhmän käytössä ja tietoa hyödynnettiin loppuraportissa.

Lue lisää yhteistyöryhmän työstä ja loppuraportista (ym.fi)