Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

​​​​​​​

Purkutyön pikaopas on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)

Purkutyön pikaopas on tiivis katsaus nykyaikaisen purkuhankkeen toteuttamiseen. Oppaassa kuvataan, kuinka purkuhanke toteutetaan laadukkaasti ja kiertotaloustavoitteiden mukaisesti.
 
Opas on laadittu apuvälineeksi erityisesti rakennuksen purkuhanketta suunnitteleville kiinteistön haltijoille ja rakennuttajille.
 
Toivomme, että sisällöstä on hyötyä myös purkutöitä käytännössä suunnitteleville ja tekeville tahoille sekä valvoville viranomaisille.
 
Purkutyön pikaopas on laadittu Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ohjaus- ja kehittämishankkeessa. Sen tietosisältö perustuu ympäristöministeriön julkaisuihin: Purkutyöt – opas tekijöille ja teettäjille, Purkukartoitus – opas laatijalle sekä Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin hankintoihin.