Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Porvoon ja Sipoon yhteysalusreittien palvelutasoluonnokset ovat kommentoitavissa Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 28.2.2020 asti (Uusimaa)

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää 28.2.2020 mennessä kommentteja Porvoon ja Sipoon yhteysalusreittien palvelutasoluonnoksiin kunnilta, yhteysalusreittien käyttäjiltä sekä muilta intressitahoilta. Palvelutason suunnittelussa on korostettu mahdollisuutta ympärivuotiseen asumiseen saaristossa. Tulevalla sopimuskaudella Porvoon ja Sipoon yhteysalusreitit muodostavat yhden palvelusopimuksen, mikä mahdollistaa Sipoon yhteysalusreitin ottamisen avustettavasta reitistä kokonaispalvelusopimuksen piiriin. Keskeisin palvelutasomuutos on kesäajan vuorojen lisääminen Porvoon reitille. Palvelutasokuvaukset laaditaan palvelujen kilpailutusta varten ja ne viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Palvelusopimusten kilpailutukset käynnistyvät helmikuussa 2020.

Luonnokset on laadittu kesällä 2019 toteutettujen kyselyjen, syyskuussa järjestettyjen yleisötilaisuuksien, liikennetilastojen, tiedossa olevien liikennetarpeiden sekä reittien operoinnista kiinnostuneilta yrityksiltä markkinavuoropuhelussa saatujen kommenttien perusteella. Suunnittelun lähtökohtana on pidetty saariston vakituisten asukkaiden mahdollisuuksia asua ja elää saaristossa ympärivuotisesti. Pääosin reittien palvelutaso säilyy nykyisellään.

Tulevalla sopimuskaudella 2021-2026 Porvoon ja Sipoon yhteysalusreitit muodostavat yhden palvelusopimuksen, joka on toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas. Muutos mahdollistaa Sipoon yhteysalusreitin ottamisen avustettavasta reitistä kokonaispalvelusopimuksen piiriin.  Keskeisimmät palvelutasomuutokset liittyvät Porvoon reitin kesäaikatauluun, johon lisätään vuoroja. Pirttisaaressa on luontomatkailukohde, jonka vuoksi erityisesti kesäkaudella on ollut kapasiteettivajausta. Jatkossa valtion hankkimaan yhteysalusliikennepalveluun sisältyy pysähdys tietyillä vuoroilla Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen laiturissa.

Muut muutokset liittyvät yksittäisten saarten poistamiseen yhteysalusliikennepalvelun piiristä, koska saarissa ei ole yhtään kirjoilla olevaa vakituista asukasta tai elinkeinotoimintaa. Myös asianmukaiset laiturirakenteet puuttuvat. Näin ollen perusteita liikenteen jatkamiselle ei ole.

Palvelusopimusten kilpailutukset käynnistyvät helmikuussa 2020. Uudet sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa noin vuosi ennen sopimuskauden alkamista huhti-toukokuussa 2020. Uusi palvelusopimus ja liikennöinti uudella palvelutasomäärityksellä käynnistyy kilpailutuksen jälkeen 1.5.2021.

Linkki lausuntopalveluun: https://urly.fi/1s35

Lisätietoja: saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 023 028, jari.nieminen@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)