Navigointivalikko
Vesitilanne - ingressi

Vesitilanne

ELY-keskukset seuraavat vesistöjen vedenkorkeuksia ja veden laatua yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. ELY-keskukset ohjaavat ja kehittävät vesistöjen säännöstelyä.

Tietoa vesitilanteesta:


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Vesitilanne - Pohjois-Pohjanmaa

Tulvat ovat sää- ja vesistöolosuhteista johtuva luontainen ilmiö. Pohjois-Pohjanmaa on vähäjärvistä ja maastoltaan varsin tasaista. Virtaaman ja vedenkorkeuden vaihtelut ovat suuria ja tulvat rajuja. Kevään sulamisvesistä aiheutuu jonkin asteisia tulvia lähes joka vuosi. Eräissä vesistöissä ongelmana ovat jääpatotulvat ja viime vuosina myös äkilliset rankkasateiden aiheuttamat tulvat sekä hyytötulvat.

Tulvasuojelu ja tulviin varautuminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus varautuu vuosittain tulvien torjuntaan yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Lain mukaan tulvasuojelusta huolehtiminen kuuluu ELY-keskukselle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulvantorjuntaorganisaatio vastaa alueellaan tulvatilanteen seuraamisesta, ennakkotoimista ja tulvanaikaisista torjuntatöistä. Mahdolliset pelastustoimenpiteet kuuluvat pelastusviranomaisille (palokunnille).

Tulvavahinkoja pyritään rajoittamaan luonnonjärvien ja tekojärvien säännöstelyillä, pengerryksillä ja erilaisilla tulvantorjunta toimenpiteillä sekä rakentamisen ohjauksella.

Ennakkotoimenpiteinä ennen sulamisen käynnistymistä tehdään myös lumen vesiarvojen ja jään paksuuden mittauksia. Mikäli jääpatoriski ennakoidaan suureksi, voidaan jäätä heikentää ajamalla railoja jääurakoneella. Vesi- ja tulvatilanteita seurataan nykyisin varsin luotettavasti vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Ota yhteyttä