Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pohjois-Savossa luomuvalvontaan ennätysmäärä uusia toimijoita (Pohjois-Savo)

Luomuvalvontaan hakeutui tänä keväänä ennätysmäärä uusia toimijoita Pohjois-Savon alueella. Kaikkiaan uusia toimijoita luomuvalvontaan liittyi 33, joka tarkoittaa sitä, että yhteensä toimijoita on Pohjois-Savossa 382. Vuonna 2019 Pohjois-Savossa oli vastaavasti 360 luomutoimijaa, joten nousua vuoden takaiseen on tullut reilut 6 %. Tänä vuonna uusien toimijoiden lisäksi entisistä luomutoimijoista 10 haki luomuvalvontaan uudella tuotantosuunnalla kuten luomukeruulla*, alhaisella jalostuksella** tai kotieläintuotannolla.  

Toukokuun loppuun mennessä luomutuotannosta luopuviksi on ilmoittautunut yhteensä 15 tilaa, mutta osa luopuvien luomutoimijoiden peltoalasta jää edelleen aktiivisten luomuviljelijöiden käyttöön. Vuonna 2020 on lisäksi mahdollista hakea uutta viisivuotista luomusitoumusta, ja voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan liittää uutta korvauskelpoista alaa tai hakea uutta sitoumusta, jos lisäala ylittää viisi hehtaaria.

- Luonnonmukainen tuotanto kiinnostaa viljelijöitä ja tukipolitiikka myös kannustaa tällä hetkellä siihen. Pohjois-Savossa luomutuotannon neuvonta on hyvissä kantimissa ja viranomaispuolella pyritään tekemään joustavaa yhteistyötä neuvonnan ja luomutoimijoiden kanssa, mikä luo osaltaan positiivisen ilmapiirin luomun ympärille, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen tarkastaja Anni Markkanen. Markkasen mukaan myös kuluttajien kiinnostus luomutuotteita kohtaan on kasvanut.

Tarkastuksessa valvotaan EU:n luomutuotannon ehtojen noudattamista

Viralliseen luomuvalvontaan tulee liittyä kaikkien niiden toimijoiden, joiden tuotteita halutaan markkinoida luomutuotteina. Luonnonmukaisen tuotannon aloittavalle toimijalle tehdään alkutarkastus, jossa selvitetään toimijan edellytykset noudattaa EU:n luomutuotannon ehtoja. Tarkastuksessa selvitetään peltojen viljelyhistoria ja luomuviljelyn harjoittamisen muut edellytykset sekä luomusuunnitelman toimivuus. Hyväksytyt toimijat lisätään Ruokaviraston luomurekisteriin, jonka jälkeen jatkossa niille tehdään tarkastus vähintään kerran vuodessa. Alkutarkastus ja valvonnat koskevat myös keruutuotealueita. Valvonnasta vastaavat Ruokavirasto sekä paikalliset ELY-keskukset. Tarkastajina toimivat Ruokaviraston valtuuttamat koulutetut luomutarkastajat.

Suomalainen luomutuotannon ohjeistus perustuu Euroopan unionin luomuvalvonnan järjestämistä ja luonnonmukaista tuotantotapaa määrittelevien säädöksiin. Lisäksi alaa ohjaavat Suomen lakiin kirjattu asetus luonnonmukaisesta tuotannosta sekä Ruokaviraston ohjeet säädösten toimeenpanosta viljelylle ja luonnontuotteiden keruulle.

Ilmoittautuessaan luomuvalvontajärjestelmään toimija sitoutuu

  •  noudattamaan luonnonmukaista tuotantoa koskevia sääntöjä,
  • ilmoittamaan valvontaviranomaiselle välittömästi epäilyksestä, jos hänen tuottamansa/valmistamansa tuota ei täytäkään luomutuotannon vaatimuksia,
  • hyväksymään asetusten mukaiset seuraamukset sääntöjenvastaisuuden tapahduttua,
  • ilmoittamaan tuotteen ostajalle mahdollisesta markkinointikiellosta ja poistamaan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavat merkinnät tuotteista,
  • päästämään tarkastusviranomaisen tarkastamaan luonnonmukaisen tuotannon kaikki osat (ml. kirjanpito ja asiakirjat) ja
  • muutoinkin antamaan tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja maksamaan tarkastuksista säädetyt maksut.

*Luomukeruulla tarkoitetaan luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia kuten marjat, sienet ja villiyrtit, kuusenkerkkä, mahla, pihka ja pakuri

**Alhaisella jalostuksella tarkoitetaan luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden käsittelyä, pakkaamista ja luomutuotteiksi merkitsemistä.

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksesta:

Tarkastaja Anni Markkanen, anni.markkanen(a)ely-keskus.fi, p. 0295 016 605
Ylitarkastaja Minna Mustonen, minna.mustonen(a)ely-keskus.fi, p. 0295 026 602

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)