Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.1.2020 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,42.  Taso on 40 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvajuoksutuskanavan juoksutusta on lisätty viime viikolla ja avattu lisäksi pienesti Naapuskosken patoa. Lisäjuoksutukset ovat yhteensä noin 40 m3/s.  Juoksutusta jatketaan ainakin lähiviikot.  Suurta romahdusta ei tavoitella, mutta suunnan muutos pintakäyrään on saatava.

Iisalmen reitillä Kiuruvesi on ollut välillä säännöstelyluvan mukaisen tavoiteylärajan yli ja välillä selvästi alle. Poro- ja Onkiveden uusi säännöstelylupa on otettu käyttöön. Merkittävin muutos uudessa luvassa on pakollisen kevätaleneman poistuminen eli nyt ei vielä ainakaan helmikuussa aloiteta entisenlaista pintojen alentamista. Pinnat pidetään noin 10 senttiä ylärajan alapuolella. Juoksutukset ovat olleet keskimääräistä suuremmat koko tammikuun ajan.  Nyt juoksutukset ovat pieneneviä ja pienenevät edelleen mikäli pakkaset jatkuvat.

Nilsiän reitin alaosalla Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat ajankohtaan nähden korkealla ja juoksutus on kaksinkertainen keskimääräiseen nähden.  Juojärvellä on samanlainen tilanne. Näissä kaikissa säännöstelyluvissa on alkanut alenevan ylärajan kausi ja sen myötä juoksutukset jatkuvat myös pakkaskaudella.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on juuri saavuttamassa ajankohdan keskimääräisen tason. Lukema on nyt N2000+ 76,16. Haukiveden pinnannousu jatkuu.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä ollaan 20 -30 cm yli ajankohdan keskimääräisten lukemien. Ennusteet odottavat pintojen nousun pysähtyvän eli olettavat pakkaskautta. Sama tilanne oli vuodenvaihteessa, mutta toisin kävi.

Pohjavesitilanne on hyvä koko Pohjois-Savossa. Maa ei ole roudassa ja maastossa on runsaasti imeytymistä odottavaa pintavettä. 

Lumi- ja jäätilanne

Lumen vesiarvossa on suuri vaihtelu alueen eteläosissa vain maa valkeana, mutta Rautavaaran ja Sonkajärven vaaramaisemissa jopa 120 mm.

Jäätilanne on vaihteleva. Pohjois-Savon virallisilla mittapaikolla ollaan hieman yli 20 cm tasolla.  Ajankohtaan nähden jäänpaksuudet ovat pieniä. Jäillä on lunta, mutta nyt lienee pääosin kuivaa lunta, joka on jäillä liikkumisen kannalta paras vaihtoehto. Suurten virtaamien vuoksi purojen ja ojien suut ja erityisesti säännöstelypatojen alapuolet ovat laajalti heikkoja.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus. puh 0295026823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)