Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.4.2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Tulvaennusteet ovat pieniä koko Pohjois-Savossa. Kuukauden kuluttua tiedetään miten ennusteet toteutuivat.

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,49 m, mikä on 11 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema. Vedenpinta laski maaliskuussa 14 cm. Nyt havainnot ovat juuri kääntyneet nousuun. Vesistöennuste ennustaa pinnan nousun jäävän tänä keväänä noin 0,5 metriin. ELY-keskus jatkaa lisäjuoksutusta Naapuskosken säännöstelypadosta. Juoksutustarvetta tarkastellaan viikoittain.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 30 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on ollut vain muutaman sentin ylempänä kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on noin 130 m3/s lisäjuoksutuksineen. Lisäjuoksutus nostaa virtaamaa noin 50 m3/s ja tästä seuraa, että Hartikansalon itäpuolella kapeikot ovat sulia.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on laskenut maaliskuussa 8 cm. Vedenkorkeus on edelleen 50 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Huhtikuun ennuste odottaa ensin pientä notkahdusta ennen nousun alkamista. Koko kevään nousuennuste Haukivedellä on 15 cm.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitin juoksutukset ovat viime päivinä kääntyneet nousuun.  Tänään on Onki- ja Poroveden säännöstelylupien ylärajan alin taitepiste. Pinnankorkeudet ovat lähellä ylärajaa, eikä näköpiirissä ole tarvetta enemmälle pinnan alentamiselle. Jatkossa virtausta lisätään nykytason säilyttämiseksi, kunnes vedenpinta kääntyy vääjäämättä nousuun. 

Nilsiän reitillä Syvärin vedenpinta on 30 cm ja Vuotjärven vedenpinta 20 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella.  Juoksutukset ovat olleet viimeisten viikkojen aikana ajankohdan keskimääräisiä pienempiä. Ennustetut tulvahuiput ovat myös keskimääräistä matalampia, joten juoksutuskäytäntö on perusteltua. Juojärven vedenkorkeus on 10 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä ja 25 cm säännöstelyluvan ylärajan alapuolella. Nykyinen vedenkorkeus olisi säilyessään säännöstelyluvan mukainen koko huhtikuun ajan. Ennusteen mukainen 30 cm:n pinnannousu mahtuu säännöstelyluvan ylärajan alle.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitillä Pielavesi on 14 cm, Iisvesi 23 ja Konnevesi 13 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Pintojen muutos maaliskuussa samassa järjestyksessä -12 cm, -11 cm ja -7 cm. Ennustetut pinnannousut 30 cm, 20 cm ja 15 cm, joiden toteutuessa maksimikorkeudet jäisivät selvästi viimevuosia matalammiksi.

Pohjavesi

Pohjois-Savon reaaliaikaisesti seurattujen pohjavesiasemien tasot ovat vielä laskevia, eli maaperän routakerros estää veden imeytymisen maahan.

Lumen ja jään paksuus

Lumipeitteen vesiarvo on pääosassa Pohjois-Savoa noin 60 mm, mutta Sonkajärven – Rautavaaran vaaroilla vielä 120 mm. Jään paksuus Pohjois-Savon mittauspaikoilla on vielä noin 50 cm, eli merkittävää ohentumista ole tapahtunut selkävesillä. Virtapaikkojen sulat alueet ovat toki laajentuneet.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus,
puh 0295026823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa