Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää ehdotuksia vuonna 2014 alkavista työvoimakoulutuksista (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Asiantuntijatahot voivat antaa koulutusehdotuksia ja -ideoita Pohjois-Savon ELY-keskuksen hankkimaa vuonna 2014 alkavien työvoimakoulutusten suunnittelua varten.

Työvoimakoulutuksen keskeinen tehtävä työvoimapolitiikan kokonaisuudessa on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen. Tämä merkitsee toisaalta työvoimakapeikkojen ja työvoimapulan ennaltaehkäisyä ja toisaalta työttömyyden pitkittymisen ja syrjäytymisen ehkäisyä. Nuorisotakuun toteuttamiseksi myös työvoimakoulutusta tullaan suuntaamaan enemmän nuoria hakijoita palvelevaksi.

Nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden merkitys korostuu. Työllisyysennusteiden laatiminen ja koulutuksen suuntaaminen oikealla tavalla on yhä haastavampaa. Pyydämme työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyökumppaneilta koulutusehdotuksia työvoimakoulutuksen päähankintakierroksia varten.

Elo-marraskuussa 2013 Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon TE-toimisto suunnittelevat ja hankkivat vuonna 2014 alkavaa työvoimakoulutusta. Asiantuntijatahot voivat tehdä työvoimakoulutusehdotuksia Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistolle.

Ehdotukset tulee tehdä liitteenä olevalla lomakkeella TE-toimistolle 6.9.2013 mennessä, jotta ne ehditään käsitellä ennen tarjouspyynnön laatimista.

Liite:
Työvoimakoulutusehdotuslomake v. 2014 alkavista koulutuksista

 

Lisätietoja antavat Pohjois-Savon ELY-keskuksessa:
Jan Blomberg, puh. 02950 26552
Kimmo Tiainen, puh. 02950 26629.

Pohjois-Savon TE-toimistossa:
Arto Mustonen, puh. 02950 43634


Alueellista tietoa