Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää ehdotuksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on käynnistänyt
työvoimakoulutuksen suunnittelun ja laatii hankintasuunnitelmaa vuonna 2015 (huhtijoulukuu)
alkavista ammatillisista työvoimakoulutuksista. ELY-keskuksella on hyviä
kokemuksia yhteistyö- ja sidosryhmien koulutusehdotuksista ja -ideoista
koulutussuunnittelun yhtenä välineenä.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen painopisteinä ovat työvoiman osaamisen lisääminen,
yritysten osaamisen ja kasvun tukeminen sekä työnhakijoiden nopean työllistymisen
edistäminen. Hallitusohjelman mukaan työttömien, erityisesti nuorten ja
pitkäaikaistyöttömien, osallistumista koulutukseen lisätään. Suunnittelussa huomioidaan
myös nuorisotakuun tavoitteet; että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön.
Ammatillista työvoimakoulutusta tulee suunnata kasvu- ja työvoimapula-aloille kestävän
työllistymisen edistämiseksi. Tavoitteena on ammatillisen työvoimakoulutuksen välitön
työllisyysvaikutus.

Nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden merkitys
korostuu. Työllisyysennusteiden laatiminen ja koulutuksen suuntaaminen oikealla tavalla
yritysten tarpeisiin on yhä haastavampaa.

Asiantuntijatahot voivat tehdä työvoimakoulutusehdotuksia, jotka osoitetaan Pohjois-
Savon työ- ja elinkeinotoimistolle. Ehdotukset tulee tehdä TE-toimistolle liitteenä olevalla
lomakkeella 12.9.2014 mennessä, jotta ne ehditään käsitellä ennen tarjouspyynnön
laatimista. Ehdotukset huomioidaan hankintasuunnitelmaa laadittaessa. Hankittavaa
ammatillista työvoimakoulutusta koskeva tarjouspyyntö julkaistaan 27.10.2014.

Lisätietoja antavat
aikuiskoulutuspäällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 552
asiantuntija Arto Mustonen, Pohjois-Savon TE-toimisto, puh. 0295 043 634

Liite:
Työvoimakoulutusehdotuslomake


Alueellista tietoa