Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä 16 % vähemmän kuin vuosi sitten (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla oli joulukuun lopussa 20 100 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut); maakunnan työttömyysaste oli 10,8 %. Työttömiä oli 3 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Marraskuusta työttömien määrä oli lisääntynyt 2 200:lla, tämä on ajankohtaan nähden normaalia kausivaihtelua. Työttömyys on alentunut koko maassa. Suhteellisena vuosimuutoksena työttömyyden lasku (-16 %) on Pohjois-Pohjanmaalla maan kärkipäätä. Hyvästä kehityksestä huolimatta erot maakunnan eri kuntien välillä ovat kuitenkin suuret.  

Työttömyys on laskenut kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä Pohjois-Pohjanmaalla verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä oli joulukuun lopussa 3 300, mikä on 500 (-13 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 5 100, mikä on 2 000 (-28 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömistä miehiä oli 3 000 ja naisia 2 100. Lomautettuja oli noin 1 400 eli 300 vähemmän kuin vuosi sitten.

Avoimien työpaikkojen määrä kasvanut edellisvuodesta

Työvoiman kysyntä on alueella edellisvuotta suurempaa. Joulukuun aikana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 5 600 työpaikkaa eli 900 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Myös uusien työpaikkojen määrä lisääntyi: uusia työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi 2 800, mikä on 400 enemmän kuin viime vuoden joulukuussa.

Uusia työpaikkoja tuli joulukuussa avoimeksi lähes kaikissa pääammattiryhmissä. Muiden työntekijöiden ammattiryhmän paikkoja oli eniten (800 paikkaa, mm. maa- ja metsätalouden kausityöntekijöille, toimisto- ja laitossiivoojille sekä rakennusapulaisille). Seuraavaksi eniten uusia paikkoja oli palvelu- ja myyntityöntekijöille (reilu 500 paikkaa, mm. lähihoitajille ja myyjille). Runsaasti uusia paikkoja oli myös rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (400 paikkaa, mm. koneenasentajille, kirvesmiehille ja rakennustyöntekijöille).  Lisäksi mm. asiantuntijoille oli lähes 400 paikkaa, joista eniten oli myyntineuvottelijoiden paikkoja.

Palveluissa olevien määrä vähentynyt vuoden takaisesta

Aktivointiasteeseen laskettaviin palveluihin osallistujia oli joulukuun lopussa lähes 8 600, mikä on 400 vähemmän kuin vuosi sitten. Marraskuusta palveluissa olevien määrä laski 1 000:lla.  Palvelumuodoittain eniten osallistujia oli koulutuksessa (4 100), työllistettynä (1 850) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (1 800). Työllistetyistä 69 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Aktivointiaste (29,9 %) oli 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Työttömyys vähentynyt lähes kaikissa alueen kunnissa

Joulukuun lopussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli koko maassa 9,7 %. Pohjois-Pohjanmaalla työttömyysaste oli 10,8 %, mikä on 2,0 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömien työnhakijoiden määrä oli vähentynyt kaikissa muissa alueen kunnissa, paitsi Pyhännällä, jossa työttömiä oli saman verran kuin vuosi sitten.  Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Reisjärvellä (6,0 %), Merijärvellä (6,6 %) ja Limingassa (6,8 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Vaalassa (13,6 %), Taivalkoskella (13,3 %) ja Iissä (12,4 %). Oulussa työttömyysaste oli 12,0 %. Vaikka työttömyys on Oulussa edelleen korkealla tasolla, on työttömien määrä laskenut 2 000:lla vuoden takaisesta.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
johtaja Petri Keränen, 0295 026 727
asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116
suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596
palvelujohtaja Jussi Leponiemi, 0295 056 706
palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi


Seuraava Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus ilmestyy tiistaina 26.2.2019.

Työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoa, joka perustuu TE-hallinnon rekisteritietoihin.


Alueellista tietoa