Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Pohjavesialueiden kartoitus ei aiheuta ihmistoiminnalle rajoituksia (Keski-Suomi)

Keski-Suomessa suoritetaan parhaillaan pohjavesialueiden uudelleenluokitusta, jonka tarkoituksena on kartoittaa pohjavesialueiden käyttöä ja suojelutarpeita. Työllä ei ole vaikutuksia alueen ihmistoimintaan, kuten maatalouden harjoittamiseen, koska itse pohjavesialueet pysyvät samoina ja ihmistoiminnan ympäristövaikutuksia säädellään joka tapauksessa ympäristönsuojelu- ja vesilain nojalla niin pohjavesialueilla kuin niiden ulkopuolella.

Pohjavesien luokittelu on tärkeää, jotta viranomaisella on tarkka käsitys siitä, millä tavoin kutakin aluetta voidaan hyödyntää vedenhankinnassa ja toisaalta syntyy tarkempaa tietoa siitä, tarvitseeko jonkin alueen pohjavesi erityistä suojelua. Joidenkin pohjavesialueiden merkitys vedenkäytön kannalta saattaa uudelleen luokittelun myötä jopa kokonaan lakata niiden poistuessa luokituksesta. Luokittelulla itsessään ei ole lainsäädännöllisiä vaikutuksia.   

– Tarkastelutyötä tehdään muun työn ohella jatkuvasti, mutta vesienhoitoa koskevan lain muutos edellyttää, että kaikki alueet on tarkastettava viimeistään tänä vuonna. Sen vuoksi toiminta on Keski-Suomessa nyt erityisen näkyvää, hydrogeologi Kari Illmer kertoo.

Uusi luokittelu yksinkertaistaa asteikkoa

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä annetun lain muutoksen mukaan ELY-keskuksen on luokiteltava pohjavesialueet vedenhankintakäytön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella karkeasti ottaen seuraavasti:

Luokka 1: Tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää enemmän kuin 10 m3/ vrk tai yli 50 ihmisen tarpeisiin.

Luokka 2: Muu käyttöön soveltuva pohjavesialue, joka antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu luokan 1 tarkoittamaan käyttöön.

ELY-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan kuuluvan alueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Käytännön työt ja kuulemiset

Uudelleenluokitteluprojektia tutkimuksineen on tehty Keski-Suomessa vuodesta 2016 alkaen. Alueiden ekosysteemeistä on kerätty tietoa muun muassa maastoinventointien kautta. Lisäksi ELY-keskus suorittaa maaperäkairauksia sekä pohjaveden antoisuuden ja laadun määrittämistä. Tällä hetkellä työtä tehdään Multian Köpinkankaan ja Jämsän Sahloisten pohjavesialueilla.

Pohjavesitarkistuksista pidetään kulloinkin kuntakohtaisesti kuulemiskierros, jonka yhteydessä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja saada lisätietoja. Lisäksi kuultavana olevat kunnat ja maakunnan liitto antavat asiasta lausunnon. Lisätietoja aiheesta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet (pudotusvalikosta Keski-Suomen ELY-Keskus).

Lisätietoja:

Hydrogeologi Kari Illmer
p. 0295 024746
Suunnittelija Okko Kiiski
p. 0295 024 003
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Keski-Suomen ELY-keskus


 


Alueellista tietoa