Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Pohjaveden puhdistus tuotti hienoja tuloksia Muukon teollisuusalueella

Lappeenrannassa on saatu lupaavia tuloksia pohjaveden puhdistamisesta hybridimenetelmällä vuosina 2018–2021. Pilaantuneella kiinteistöllä käytettiin biologista menetelmää ja haitta-aineiden leviämäalueella aktiivihiileen ja biologiaan perustuvaa menetelmää.

”Puhdistushanke on ollut ainutlaatuinen tapaus Suomessa. Pilaantunut pohjavesi on onnistuttu puhdistamaan kehittyneellä teknologialla syvällä maan alla. Tämän ansiosta läheisen vedenottamon käyttö jatkuu turvallisena”, iloitsee ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen Lappeenrannan kaupungilta.

Asukkaille toimitetun veden laatu koko ajan turvallisella tasolla
Pohjavettä puhdistettiin injektoimalla siihen turvallisia, biohajoavia yhdisteitä, jotka tehostavat bakteeritoimintaa sekä haitta-aineiden luonnollista hajoamisprosessia ja pysäyttävät haitta-aineiden leviämisen. Tetrakloorieteenin pitoisuus väheni puhdistamisen myötä alueen pohjavesinäytteissä keskimäärin 85 prosenttia.

Muukon teollisuusalueen puhdistamishanke oli mukana valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeessa, jossa etsittiin uusia, kestäviä menetelmiä maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen. Vuonna 2017 käynnistetty hanke päättyi marraskuussa 2021, mutta pohjaveden puhdistuminen jatkuu tulevina vuosina edelleen.

Lue lisää

Pohjaveden puhdistus tuotti hienoja tuloksia Lappeenrannan Muukon teollisuusalueella – vedenottamon turvallinen käyttö jatkuu, ely-keskuksen tiedote 10.2.2022 (sttinfo.fi)