Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Pohjatietoa pohjavesistä (Häme)

Pohjavesiseuranta tuottaa perustietoa pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluista, laadusta ja muodostumisesta luonnontilaisilla alueilla. Seurantatiedolla voidaan muun muassa ennustaa pohjavesitilanteen kehittymistä ja arvioida pohjaveden riittävyyttä. Pohjavesiseurannoissa näkyvät myös ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Kaksi miestä käyttää kesäisessä kuusimetsässä pohjaveden seurantalaitteistoa.

Pohjavesiseurantaa varten maahan asennettujen metallisten suojaputkien sisään laitetaan muovinen siiviläputki, josta tehdään varsinaiset mittaukset. Putkien pituus on pohjavesialueesta riippuen muutamasta metristä yli 30 metriin. Paikalliset havaitsijat mittaavat pinnankorkeuksia asemasta riippuen kerran tai kahdesti kuukaudessa. 

Digiajassa tarvitaan myös maastokäyntejä ja manuaalisia tarkistusmittauksia

Mies käyttää kesäisessä kuusimetsässä pohjaveden tarkkailulaitteita.Pohjaveden laatunäytteitä otetaan asemilta neljästi vuodessa. Yhä useammassa paikassa pohjaveden korkeutta mitataan nykyisin jatkuvatoimisilla mittareilla, jotka lähettävät tiedot automaattisesti tietojärjestelmiin. Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi tarvitaan tarkistusmittauksia, joiden yhteydessä tehdään manuaalinen pinnankorkeuden mittaus sekä tarkistetaan havaintoputkien korkeustasot. Kokonaan ei siis pohjavesiseurantaakaan ole digitalisoitu, vaan maastoon on välillä lähdettävä.

Keskiviikko heinäkuun 13. oli maastopäiväksi mitä parhain. Taivaalla liikkui tummanpuhuvia pilviä ja sadetta tuli satunnaisen varmasti. Sysmän Soukanharjun seuranta-aseman neljän havaintoputken mittaukset tehtiin osin sateessa, mutta hyttyset imivät virkamiesten verta ahnaasti koko alueella. Korkeustasojen mittausta häiritsi satelliittisignaalien vähäisyys metsän keskellä ja myös runsas kasvillisuus, joka esti vaaituslatan kunnollista näkymistä havaintoputkelta vaaituskoneelle.

Saimme tehtyä tarkistusmittaukset rauhassa; tällä kertaa ei alueella liikkunut ELY-keskuksen autokaan aiheuttanut hämmennystä tai kyselyjä. 

Pohjavesiverkoston rakentaminen ja seuranta alkoi 1970-luvulla

Ympäristöhallinnon pohjavesiseurantaverkostoa alettiin rakentaa vuonna 1973 ja varsinainen seuranta alkoi vuonna 1975. Seurantatietoa on siis jo varsin pitkältä ajalta. Valtakunnallisessa pohjavesiasemaverkostossa on tällä hetkellä 80 asemaa, Hämeessä neljä.
 

Lisätietoja:

Harri Mäkelä, erityisasiantuntija, Hämeen ELY-keskus
harri.j.makela@ely-keskus.fi