Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto alueen elinvoimaisuuden, yritysten ja työllisyyden kasvun tukena (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskusalueelle (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) myönnettiin rahoitusta yhteensä yli 178 miljoonaa euroa vuonna 2019. Summa koostuu niin maaseudun kehittämisen, investointitukien, korkotukilainojen, kehittämishankkeiden, yritystukien ja työllisyyden hoidon sekä maahanmuuton, Business Finlandin ja Finnveran rahoituksesta.  Pohjanmaan ELY-keskus toimii vahvasti yritysten rahoittajana, joka puolestaan lisää alueen elinvoimaisuutta ja tukee työllisyyttä.

Maaseutu kehittyy ja vahvistuu

Viime vuosi oli tämän ohjelmakauden ennätysvuosi maatilainvestointien osalta. Avustuksia myönnettiin yhteensä 24,2 miljoonaa euroa ja korkotukilainoja 18,8 miljoonaa euroa. Myönteisiä investointitukipäätöksiä tehtiin noin 300 kpl ja niitä tehtiin kaikille tuontantoaloille. Suurin osa tuista myönnettiin kasvihuoneisiin, mikä kertoo kertoo puutarha-alan vahvasta kasvuhalukkuudesta.

Vuonna 2019 merkittävä osa myönteisistä kehittämishankepäätöksistä tehtiin elintarvikealan hankkeille. Muutoksena on nähty mm. hankkeiden vahva halu tehdä keskenään yhteistyötä. Vuoden aikana tehtiin 82 myönteistä yritystukipäätöstä, joista 60 oli ELY-keskuksen rahoituskiintiöstä ja 22 Leader-ryhmien rahoituskiintiöstä. Suurin osa tuista kohdistettiin myös elintarvikealalle, mutta myös metallituotteiden valmistukseen ja palveluiden kehittämiseen. Tällä viikolla julkaistun pk-barometrin mukaan suosituimpia liiketoiminnan ilmastovaikutuksia vähentäviä toimia ovat olleet kierrätyksen sekä yrityksen ja tuotannon energiakäytön tehostaminen. Tämä näkyy myös myönnetyissä tuissa, sillä tukea ovat saaneet merkittävästi mm. puu-, bio- ja kiertotalouden alan yritykset.

Yhteishankintakoulutuksilla ja työperäisen maahanmuuton vahvistamisella apua työvoimapulaan

Työvoiman saatavuus on pitkään ollut yritysten kasvun esteenä Pohjanmaan ELY-keskusalueella. Pk-yritysbarometrissa 16 prosenttia vastaajista kertoo työvoiman saatavuuden olevan merkittävä kasvun este, ja jopa 53 prosentilla työvoiman saatavuus rajoittaa yrityksen kasvua jossain määrin. Pohjanmaan ELY-keskus edistää työmarkkinoiden toimivuutta työvoima- ja elinkeinopalveluilla, joita ovat mm. ammattillinen työvoimakoulutus, yhteishankintakoulutus (Täsmä- ja RekryKoulutukset), kotoutumiskoulutus, valmennuspalvelut ja palkkatuki. Pohjanmaan ELY-keskus käytti vuonna 2019 koulutusten ja valmennusten hankintaan 8,6 miljoonaa euroa. Palkkatukiin käytettiin 3,2 miljoonaa euroa, josta yrityksille kohdentui 77 prosenttia. TE-toimisto myönsi starttirahaa aloittaville yrittäjille 1,4 miljoonaa euroa. Kansallisella rahoituksella hankittiin koulutuksia eri aloille elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi sähkö-, metalli-, kuljetus- ja rakennusaloille. Koulutuksiin käytetystä rahoituksesta 251.000 euroa käytettiin täsmä- ja rekrytointikoulutusten hankintaan.

RekryKoulutuksilla pystytään nopeasti vastaamaan työnantajien rekrytointitarpeisiin osaavan työvoiman palkkaamiseksi. Lisäksi Pohjanmaan ELY-keskus yhdessä TE-toimiston kanssa ovat vahvistaneet mm. EURES-työnvälitysverkoston toimintaa, jolla pyritään lisäämään työperäistä maahanmuuttoa osana Talent Coastline ekosysteemiä. Pohjanmaan ELY-keskuksen uusi alueellinen työlupalinjaus astui voimaan viime joulukuussa. Alueellisen työlupalinjauksen tavoitteena on varmistaa työmarkkinoiden toimivuus alueella. Uudessa linjauksessa on tarve avata enemmän ammattialoja saatavuusharkinnan ulkopuolelle nopeuttaen siten osaavan työvoiman saatavuutta yritysten käyttöön.

Yritysten kasvu ja kehitys lisää työllisyyttä ja tuo uutta liikevaihtoa

Pohjanmaan ELY-keskus alueelle kanavoidaan rahoitusta myös muiden ELY-keskusten, Business Finlandin ja Finnveran toimesta. Keski-Suomen ELY-keskus myönsi viime vuonna yhteensä 4,2 miljoonaa euroa rahoitusta pk-yritysten kehittämishankkeisiin ja investointihankkeisiin Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Kehittämisavustusta myönnettiin 68 projektille, joista suurin osa oli kansainvälistymis- ja tuotekehityshankkeita. Yrityksen kehittämispalveluja myönnetiin noin miljoonan euron edestä ja pääpaino oli markkinoinnissa ja innovaatioiden kaupallistamisessa.  

Vuosi 2019 toi ennätysmäärän Business Finlandin rahoitusta Pohjanmaalle. Vaikka Pohjanmaan ELY-keskusalueen pk-yritykset suhtautuvat pk-barometrin mukaan ilmastotoimiin koko maan keskiarvoa nihkeämmin, ovat mm. Business Finlandin ohjelmista älykkäät energiajärjestelmät, energian varastointi ja kestävämmät tuotantomenetelmät olleet kehittämisen keskiössä. Alueen pk-yritykset hyödyntävät vahvasti innovaatioseteliä tuotetarjoamiensa uudistamiseen ja messuavustus kannustaa ja vie yrityksiä kansainvälisiin messutapahtumiin. Energituki puolestaan auttaa investoimaan puhtaampaan energiatuotantoon ja erityisesti aurinkoenergian hyödyntämiseen. Pelkästään Innovaatiorahoituksen arvioidaan tuoneen Pohjanmaan alueelle noin 200 työpaikkaa lisää ja uuden liiketoiminnan kautta ennustetaan synnyttävän noin 150 miljoonaa uutta liikevaihtoa ja noin 1500 uutta tai uudistuvaa työpaikkaa. Business Finland on osa valtakunnallista Team Finland –verkostoa, jota koordinoi alueella Pohjanmaan ELY-keskus. Team Finland tuo yhteen kaikki yritysten valtiorahoitteiset kasvu- ja kansainvälistysmispalvelut.

Linkki rahoitusjulkaisuun (pdf, 4,9 Mt)

 

Lisätietoja rahoituksesta antavat:

Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari, puh. 0295 028 501
Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari, puh. 0295 056 150
Maaseutuyksikön päällikkö Karin Kainlauri, puh. 0295 028 572
Työelämä ja osaaminen –yksikkö
    - osaamis- ja kansainvälistymispäällikkö, Francesca Cucinotta, puh. 0295 028 646
    - asiantuntija Mirva Hannelin puh. 0295 028 555
Business Finland, Mika Niskanen, puh. 050 312 8608
Keski-Suomen ELY-keskus, Henrik Granqvist, puh. 0295 028 551
Viestintäpäällikkö, Mirella Kivelä, puh. 0295 028 652

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)