Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdannekatsaus: toimialojen liikevaihto reippaassa kasvussa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimialojen liikevaihto lähti kasvu-uralle koronapandemian aiheuttaman aaltoilun jälkeen vuoden 2021 aikana. Kehitys jatkui positiivisena myös vuoden 2022 alussa. Pohjanmaalla suuria kasvulukuja oli erityisesti rakentamisen toimialalla vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Keski-Pohjanmaalla samaan aikaan parhaassa vireessä oli teollisuus.  

Seutukunnittaisessa vertailussa liikevaihdon kasvu on suurta Vaasan, Kokkolan ja Pietarsaaren seutukunnissa. Maaseutumaisilla Suupohjan rannikkoseudulla ja Kaustisen seutukunnassa liikevaihto on kasvanut hieman maltillisemmin.

Päätoimialojen ja teollisuuden alatoimialojen liikevaihto on kehittynyt pääosin positiivisesti tuoreimpien tietojen mukaan. Suhdannekatsauksessa tarkastellaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan alan ja muiden palveluiden toimialoja. Teollisuuden alatoimialoista tarkastelun kohteena ovat elintarviketeollisuus, muiden koneiden ja laitteiden valmistus, sähkölaitteiden valmistus, metallituotteiden jalostus ja valmistus, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistus sekä kemianteollisuus. Kaikilla päätoimialoilla sekä lähes kaikilla teollisuuden alatoimialoilla liikevaihto päässyt takaisin kasvu-uralle ensimmäisen koronavuoden jälkeen. Ainoastaan moottoriajoneuvojen valmistuksessa liikevaihto on pienentynyt vuoden 2022 toisella neljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna.

Suhdannekatsaukseen tästä linkistä.

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä Pohjanmaan ELY-keskuksen Suhdannekatsauksessa tarkastellaan alueen elinkeinoelämän kehitystä maakunnittain, seutukunnittain ja toimialoittain. Suhdannekatsauksen mittareina ovat liikevaihdon vuosimuutos sekä liikevaihtotrendikuvaajat. Teollisuuden osalta tarkastellaan myös vientiliikevaihdon kehitystä. Syksyn 2022 Suhdannekatsauksen tiedot ulottuvat pääosin vuoden 2022 ensimmäiselle vuosineljännekselle. Teollisuuden alatoimialojen tiedot ulottuvat vuoden 2022 toiselle vuosineljännekselle. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aineistoon.