Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pohjalaismaakuntiin lähes miljoona euroa määrärahaa vesistöjen kunnostushankkeisiin (Pohjalaismaakunnat)

Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesien- ja merenhoidon edistämiseen ja vesiensuojelun tehostamiseen yhteensä 932 000 euroa.

Pääosa haetusta hankkeista saadaan toteutettua

Määräraha on tarkoitettu vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaisiin vesistöjen tilaa parantavien kunnostushankkeiden ja niiden käytännön toteuttamista tukevien alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostojen avustamiseen. Joulukuun 2019 hankehaussa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tuli runsaasti hakemuksia vesiensuojelun tehostamisohjelmaan ja saadulla rahoituksella pääosa avustusta hakeneista hankkeista voidaan avustaa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella määräraha käytetään vesistökunnostuksiin kaikissa Pohjalaismaakunnissa. Alueen toimijoiden aktiivisuus on avainasemassa hyvien avustushakemusten ja myös hyvien käytännön kunnostuksen osalta. Käytännön teoilla pyritään parantamaan vesiemme tilaa, joka on selvästi alle maan keskitasoa, kertoo vesistöjen kunnostusryhmän päällikkö Vincent Westberg. Hankkeiden priorisointikriteerejä ovat mm. vesienhoidon toimenpideohjelmien tukeminen, kohdevesistön tila, hankkeen toteutettavuus ja hyödyt sekä hankkeen tulosten seurattavuus. Avustuspäätösten teko aloitetaan heti.

Taustalla vesiensuojelun tehostamisohjelma

Ympäristöministeriö jakaa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 7,6 miljoonaa euroa vesistöjen ja Itämeren tilaa parantaviin hankkeisiin. Summasta 4,8 miljoonaa euroa ohjataan vesistöjen kunnostushankkeisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien kautta. Näistä 0,93 miljoonaa euroa suuntautuu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueelle.

Noin 20 % ELY-keskusten kautta ohjautuvasta rahoituksesta on hyvä saavutus pohjalaismaakunnille. Hanke-ehdotuksemme ovat olleet hyviä ja meillä on valmius lähteä tukemaan niiden toteutusta heti. Rahoitus tulee vesistöjen tilan kannalta tarpeeseen. Siitä kiitos ministeriölle ja ohjelmaan rahoitusta osoittaneelle hallitukselle, kertoo ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Lisätietoja:

  • Ryhmäpäällikkö Vincent Westberg, puh. 0295 027 956 (hankkeet)
  • Johtaja, ympäristö ja luonnonvarat Karoliina Laakkonen-Pöntys, puh. 0295 027 560 (YM rahoitus)

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)