Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pohjaisvesistöissä hyydetulvien mahdollisuus (Pohjalaismaakunnat)

Pohjalaisvesistöissä on varauduttu hyydetulvien syntymiseen sään kylmetessä. Hyydepatojen riski on suurin sään nopeasti kylmentyessä, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Joen virtaaman ollessa suuri sään kylmetessä, koskipaikat täyttyvät alijäähtyneestä jääsohjosta, joka aiheuttaa tulvaa kosken yläpuolisella alueella. Erityisesti Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolisilla jokialueilla. Keskiviikkona hyydettä oli muodostunut useilla Ähtävänjoen koskipaikoilla. Ähtävän keskustaan Kungsforsenille muodostui hyydepato, joka nosti vedenpintaa taajama-alueella. Hyydepatoa jouduttiin purkamaan kaivinkoneella.  

Ähtävänjoen vesistön yläosalla sijaitsevan Lappajärven pinta on jopa 80 cm tavanomaista vedenpintaa korkeammalla vaikka juoksutus on ollut koko talven poikkeuksellisen suurta. Tammikuussa Lappajärven juoksutus oli keskimäärin 29 m3/s ja nyt helmikuun alussa juoksutus on 25 m3/s. Lappajärven juoksutuksia Ähtävänjokeen tullaan pienentämään, jos hyydetulvariski kasvaa. Lappajärven juoksutus tulee korkeasta vedenpinnasta johtuen kuitenkin olemaan koko talven ja kevään ajan poikkeuksellisen suurta.

ELY-keskus seuraa hyydetilanteiden kehittymistä tekemällä maastokierroksia sekä asentamalla riistakameroita koskille, joilla usein esiintyy rakennuksille kastumisvaaraa aiheuttavia hyydetulvia.  Hyydepatoja joudutaan torjumaan todennäköisesti jatkossakin kaivinkoneilla ja räjäytyksillä. Torjuntatoimenpiteillä pyritään estämään veden nouseminen pihoille ja kellareihin. Hyyteen torjunnassa huomioidaan työturvallisuuden ja ympäristöolosuhteiden lisäksi luonnonsuojelulliset näkökohdat ja jokihelmisimpukoiden esiintymisalueet.

Ähtävänjoen lisäksi hyydetulvia esiintyy ajoittain myös muissa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jokivesistöissä. Viime vuosina hyydeongelmia on ollut mm. Lestijoen ja Ullavanjoen koskialueilla, Lapuanjoella Kuortaneenjärven alapuolella, Seinäjoella Rengonkylässä sekä Kyrönjoen alaosan koskissa.

Lisätietoja:

  • Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Kim Klemola, puh. 0295 027 829
  • Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)