Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pk-yritysbarometri: Sote-alan pk-yrityksillä positiiviset suhdanneodotukset

Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yritysten suhdanneodotukset ovat samalla tasolla kuin pk-yrityksissä keskimäärin, käy ilmi pienten ja keskisuurten yritysten tilannekuvaa kartoittavasta Pk-yritysbarometrista 25.11.2021.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat positiiviset ja kasvaneet selvästi vuodesta 2020. Näkymät myös henkilöstömäärän suhteen ovat sote-alan pk-yrityksissä positiiviset; 13 prosenttia vastaajista uskoo henkilöstömäärän kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä osuus on kuitenkin pienempi kuin toimialoilla keskimäärin. Henkilöstömäärän pienenemistä ennakoi vain kolme prosenttia vastaajista, kun kaikilla toimialoilla se oli kahdeksan prosenttia.

Kasvuhalukkuus on sote-toimialalla vähäisempää kuin pk-yrityksissä keskimäärin. Sote-alan pk-yrityksistä selkeästi suurempi osuus vastasi, että yrityksellä ei ole kasvutavoitteita (35 %) kuin toimialoilla keskimäärin. Sote-alan pk-yritysten yleisimmät uusiutumistoimet vuoden aikana olivat henkilöstön kouluttaminen (63 % vastaajista) ja investoinnit (62 %). Kehittämistarpeita sote-alan pk-yritykset näkivät eniten myynnissä ja markkinoinnissa sekä henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Pahimmaksi ulkopuoliseksi kehittämisen esteeksi nähtiin yleinen taloustilanne ja työvoiman saatavuus. Merkillepantavaa kuitenkin on, että kaikilla toimialoilla pk-yrityksissä suurempi osuus vastaajista mainitsi työvoiman saatavuuden esteeksi (17 %) kuin sote-alan pk-yrityksissä (11 %).

Sote-alalla toimii Suomessa kaikkiaan lähes 18 000 pk-yritystä ja niiden henkilöstömäärä on yhteensä noin 50 000. Pk-yritysbarometriin vastasi 596 sote-alan yritystä ja tutkimus toteutettiin kesä-heinäkuussa 2021. Puolet pk-yritysbarometriin vastanneista sote-alan yrityksistä edusti toimialaluokkaa muu terveyspalvelu, johon kuuluu muun muassa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Toimialaluokka on vastaajamäärältään suuri suhteessa muihin ja dominoi siten sote-alan pk-yritysbarometrin tuloksia.

Lue lisää

Pk-yritysbarometri: Sote-alan pk-yrityksillä positiiviset suhdanneodotukset - koronakriisi ei tuo muutoksia liiketoimintaan (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 15.11.2021, tem.fi)