Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pk-yritysbarometri: valoa näkyvissä, mutta tilanne edelleen vaikea

Noin 40 %:lla pk-yrityksistä suhdannetilanne on heikompi kuin vuosi sitten tähän aikaan, mutta viime syksystä odotukset ovat piristyneet. Tilanne on edelleen heikko kaikilla päätoimialoilla vuodentakaiseen verrattuna, joskin neljännes kaupan yrityksistä arvioi näkymät nyt paremmaksi.

Tiedot käyvät ilmi keskiviikkona 17.2.2021 julkistetusta 5500 yrittäjän Pk-yritysbarometrista, jossa tarkastellaan kahdesti vuodessa pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat kohtalaisen luottavaiset viime syksyyn verrattuna: 26 % arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 23 % arvioi niiden heikkenevän. Vaikeinta on palveluissa ja teollisuudessa, joissa lähes puolella yrityksistä tilanne on heikompi kuin vuotta aiemmin. Hieman muita päätoimialoja parempi tilanne on kaupassa, jossa noin joka neljäs yritys sanoo nykytilanteen olevan vuodentakaista parempi.

Vaikea taloustilanne heijastuu yritysten sopeuttamistarpeeseen. Nyt neljännes yrityksistä suunnittelee sopeuttamistoimia. Tarve on kasvanut vuoden takaisesta noin kymmenen prosenttiyksikköä. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta yritysten odotukset henkilöstön määrän kehityksestä ovat kääntyneet lievästi positiivisiksi.

Valtaosa valmistautuu koronakriisin jälkeiseen aikaan, mutta investointitilanne huolestuttaa

Yli puolet pk-yrityksistä on valmistautunut aikaan pandemian jälkeen, sillä 37 % on kehittänyt uusia tuotteita ja palveluita. Toimintatapojaan on muokannut lähes kolmannes yrityksistä. Myös digitalisoituminen on ottanut suuren loikan eteenpäin.

Lue lisää: