Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Pk-yrityksiltä toivotaan lisää haasteellisia kehityshankkeita (Länsi-Suomi)

ELY-keskukset rahoittavat pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita osana Team Finland -verkostoa neljällä suuralueella Hämeen (Etelä-Suomi), Etelä-Savon (Itä-Suomi), Keski-Suomen (Länsi-Suomi) ja Pohjois-Pohjanmaan (Pohjois-Suomi) ELY-keskuksissa. Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Keski-Suomen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat.

Vuoden 2016 ensimmäinen puolisko (1.1. - 30.6.) oli rahoituksen kysynnän osalta hiljaisempi vuoden takaiseen vastaavaan aikaan verrattuna. Hakemusmäärät (kpl) olivat Länsi-Suomessa keskimäärin lähes 29 % pienemmät kuin vuotta aiemmin ja haettujen avustusten määrä (euroa) oli vastaavasti n. 23 % pienempi. Myönnetty rahoitus kohdistui erityisesti uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien mikro- ja pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Niissä on painotettu toimialan tavanomaisten investointien sijaan alan uusinta teknologiaa sekä yrityksen liiketoiminnan muuta merkittävää uudistumista sekä kehittämistä kuten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja kansainvälistymistä. Yleiset toimintaympäristön haasteet vaikuttavat myös uusien kehityshankkeiden käynnistymiseen.

Länsi-Suomen alueella alkuvuonna 2016 rahoitusta haettiin 219 hankkeeseen yhteensä 20,7 milj. euroa. Siitä yrityskohtaisia kehittämishankkeita oli 215 kpl ja haettu avustusmäärä 20,6 milj. euroa. Toimintaympäristön kehittämisavustusten osuus oli 4 kpl ja haettu avustusmäärä 0,16 milj. euroa.

Avustuksia vastaavasti myönnettiin alkuvuonna 2016 yhteensä 15,8 milj. euroa, joka jakaantui seuraavasti:

  • Yrityksen kehittämisavustukset 192 kpl 15,7 milj. euroa
  • Toimintaympäristön kehittämisavustukset 2 kpl 0,12 milj. euroa

Yrityskohtaisiin hankkeisiin myönnetty rahoitus kohdistui investointeihin (51,6 %) ja kehittämishankkeisiin (48,4 %). Kehittämiseen myönnetty osuus jakaantui kansainvälistymishankkeisiin (48 %), tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen (43 %) sekä muihin toimenpiteisiin (9%) kuten haastavien hankkeiden valmisteluun. Toimialoista merkittävimpiä etenkin investoinneissa olivat puu- ja sahatavarateollisuus sekä metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus. Niihin kohdistui lähes puolet (48,7 %) myönnetystä rahoituksesta. Ohjelmistoliiketoiminnan (ICT) sekä teknisten palveluiden kehittämisen osuus oli n. 11 % (11,4).

Kehityshankkeiden arvioidaan vaikuttavan lähes 550 uuden työpaikan syntymiseen ja 300 milj. euron viennin lisäykseen. Lisää aktiivisuutta yrityksiltä kaivattaisiin etenkin kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen liittyvissä ponnisteluissa, joihin on hyvin myös rahoitusta saatavissa.

Toimintaympäristötuella kehitetään uusia toimintamalleja pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksien parantamiseen.   

Yritykset kehittivät aktiivisesti toimintaansa myös yritysten kehittämispalveluiden avulla. Analyysi- ja konsultointipalveluiden sekä pitkäkestoisten johtamisvalmennusten kautta yritykset varmistivat tulevaisuuden kasvusuunnitelmiaan ja konsultoinneissa painottui markkinointipuolen kehittäminen.

Lisätietoja
Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin, p. 0295 024 594

Alueelliset ELY-keskukset ja yritystukien alueelliset asiantuntijat

Liitteet       
ELY-keskuksen rahoitustilastot 1.1.2016 – 30.6.2016

Diakooste rahoituksesta 1.1.2016 – 30.6.2016


Alueellista tietoa