Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Pk-yrityksiltä kysyttiin työllisyysnäkymistä ja maahanmuuttajien rekrytoinneista

Pk-yritysten odotukset suhdannekehityksen ja liikevaihdon osalta ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan. Myös arvio henkilöstömäärän kehityksestä on aikaisempaa positiivisempi. Nämä tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön raportista "Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot". Barometrin aineisto kerättiin vuodenvaihteessa 2015/2016. Kyselyn kohderyhmänä oli 6 000 pk-yritystä.

Yritykset näkevät suhdannetilanteen olevan parempi kuin muutamaan vuoteen. Henkilöstön määrän odottavat kasvavan seuraavan vuoden aikana erityisesti suurimmat, 50–250 henkilön pk-yritykset. Näistä 41 prosenttia odottaa henkilöstönsä kasvavan. Keskimääräistä enemmän henkilöstön kasvua odottavat myös voimakkaasti kasvuhakuiset ja nuoret yritykset.

Vastanneista 11 prosenttia kertoi rekrytoineensa maahanmuuttajia. Suhteellisesti eniten heitä on palkattu henkilöstömäärältään suuriin ja kasvuhakuisiin yrityksiin. Toimialoista eniten rekrytointeja on tehty teollisuuteen (22 % yrityksistä). Maahanmuuttajia rekrytoineiden osuus kasvaa voimakkaasti yrityksen koon kasvaessa. Yrityksistä, jotka työllistävät 50–250 henkilöä, maahanmuuttajia oli rekrytoinut 46 prosenttia. Rekrytointeja tehneiden yritysten osuus oli sitä korkeampi, mitä enemmän yritys suuntautui kasvuun.

Lue lisää:


Alueellista tietoa