Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Pk-yrityksillä myönteiset odotukset tulevasta- Pk-barometri 2/2016

Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat paljon aiempaa positiivisempia. Muutokset pk-yritysten suhdanneodotuksissa ovat kevään 2016 barometriin verrattuna selvät. Talouskasvu on alkanut, ja sen oletetaan jatkuvan maltillisena mutta vakaana. Suhdannenäkymien saldoluku nousi keväästä kuudellatoista yksiköllä. Voimakas odotusten paraneminen yllätti positiivisesti. Muutokseen vaikuttaa kotimarkkinoiden hyvä kehitys, joka kompensoi vientikysynnän heikkoa liikkeellelähtöä.

Pk-yrityksistä jo 43 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Enää vain noin joka kymmenes pelkää niiden heikkenevän. Edellisessä barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia vastaajia oli seitsemän prosenttiyksikköä vähemmän ja vastaavasti heikkeneviä suhdanteita ennakoivia yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän.

Lue lisää:


Alueellista tietoa