Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

Pk-yritykset säilyttävät työpaikat (Keski-Suomen ELY-keskus)

Suomen pienet ja keskisuuret yritykset pitävät kiinni työvoimastaan, vaikka taloustilanne on heikko. Yrityksistä useampi aikoo lisätä kuin vähentää henkilöstöään, vaikka kotimarkkinoilla tilanne on heikentynyt. Tämä käy ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista, johon vastasi yli 5 000 pk-yritystä. Kyselyn teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Otteita Keski-Suomen yrittäjien tiedotteesta:

Suhdanneodotukset pysyneet ennallaan
 
Keski-Suomessa suhdannenäkymät ovat koko maata myönteisemmät ja saldoluku on noussut 2 %:sta 8 %:iin. Keski-Suomen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat myös myönteisemmät kuin koko maassa ja keväällä 2013. 19 % alueen pk-yritysten edustajista arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi ja 9 % arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi.
 
Pk-yritysten kehittämistarpeet ja kehittämisen esteet
 
Eniten kehittämistarvetta Keski-Suomen ja koko maan pk-yritykset näkevät markkinoinnissa ja myynnissä.  Pahimpana kehittämisen esteenä nähdään yleinen suhdannetilanne/taloustilanne sekä Keski-Suomessa (34 %) että koko maassa (32 %). Toiseksi pahimpana kehittämisen esteenä Keski-Suomessa nähdään kustannustaso (18 %).
 
Pk-yritysten rahoitus
 
Keski-Suomen pk-yritykset ennakoivat muuta maata aktiivisemmin tarvitsevansa rahoitusta omistajanvaihdoksiin ja kehittämishankkeisiin.Lähes puolet Keski-Suomen pk-yrityksistä kokee, että rahoittajien luottopolitiikka on kiristynyt. Erityisesti rahoituksen hinta koetaan selvästi aiempaa suuremmaksi esteeksi toiminnan kehittämisessä. Pääsääntöisesti luottopolitiikan muutokset koetaan eri puolilla maata ja eri pankkien osalta varsin samankaltaisina.
Keski-Suomessa ELY-keskuksen ja Finnveran rahoitusta pk-yritykset ovat hyödyntäneet ja aikovat hyödyntää muuta maata aktiivisemmin.
 
Julkinen valta nihkeä yrittäjyydelle

Yrittäjät kokevat kansalaisten arvostavan yrittäjyyttä. Sen sijaan julkisen vallan yrityksiin kohdistamat vaatimukset, selvitykset ja määräykset koetaan heikentävän yrittäjyyden arvostusta. Suomen ja Keski-Suomen pk-yrityksissä koetaan, että yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto ovat kiristyneet. Eniten heikentyi markkinaehtoisten ja julkisten rahoittajien suhtautuminen. Keski-Suomessa yrittäjyyteen vaikuttava paikallisen tason tekijöitä mittaava elinkeinoilmastoindeksi jatkoi myös laskuaan.
 
Alueelliset erot maakunnan sisällä ovat suuria. Kriittisimmät arviot sekä talouden näkymistä että yrittäjyysilmapiiristä annettiin eteläisessä Keski-Suomessa. 
 
Kasvuhakuisuutta ja kehityshalua löytyy

Talouden epävarmuudesta huolimatta 9 prosenttia keskisuomalaisista pk-yrityksistä ilmoittaa edelleen olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen (koko maa 7 %) ja 38 prosenttia tavoittelevan kasvua mahdollisuuksiensa mukaan. Kasvuhalukkuus on selvästi korkeampi kuin finanssikriisin aikaan vuonna 2009. Yritykset myös kehittävät toimintaansa. Peräti 90 prosenttia yrityksistä Keski-Suomessa ja koko maassa kokee, että heillä on kehitettävää omassa toiminnassaan.

Maksuajat ovat venyneet kohtuuttomiksi

Suomalainen maksukulttuuri on rapautunut pahasti. Yli 40 prosenttia barometriin vastanneista pk-yrityksistä kertoo joutuneensa sopeutumaan yli 30 päivän maksuaikoihin yritysten välisissä maksuissa. Pitkiin maksuaikoihin törmänneistä kolmannes sanoo maksujen viipyvän yli 60 päivää. Ylipitkät maksuajat kiristävät maksuvalmiutta ja uhkaavat lukuisten pk-yritysten toimintamahdollisuuksia. Maksuviiveet ovat Suomessa melko tuore ilmiö. Suomen Yrittäjissä pohditaan keinoja korjata tilannetta esimerkiksi lainsäädännöllä.
 
 

Alueellista tietoa