Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pirkanmaan yksityistieavustuksiin tarjolla valtionapua 1,5 miljoonaa euroa (Pirkanmaa)

Yksityistiekuntien kannattaa harkita yksityistien perusparannustarvetta ja edistää perusparannushankkeen suunnittelua, sillä avustusmäärärahaa on nyt käytettävissä reilusti aiempaa enemmän.

Yksityistie.​​​​​​​

Yksityisteiden valtionavustuksiin on Pirkanmaalla viimeisen kolmen vuoden aikana ollut vuositasolla käytettävissä noin miljoonan euron määräraha. Tänä vuonna summa on noin puoli miljoonaa euroa suurempi. Raha on tarkoitettu ainoastaan yksityisteiden avustamiseen. Avustushakemuksen voi toimittaa ELY-keskukselle milloin tahansa.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan tienparantamiseen. Avustettavia hankkeita ovat muun muassa huonokuntoisten siltojen ja suurten tierumpujen uusiminen sekä merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet. Lisäksi avustusta voidaan myöntää tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen siirtämällä tielinjaa tai oikaisemalla kaarretta. Myös tulva- ja routavaurioiden korjaamista avustetaan.

Avustus on yleensä 50 prosenttia hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista. Siltojen ja suurten rumpujen uusimisessa tai peruskorjauksessa, sekä poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden tielle aiheuttamien vaurioiden korjaamisessa avustus voi olla 75 prosenttia.

Yksityistiellä on oltava tiekunta

Avustuskelpoisuuden ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta. Myös tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon Digiroad-tietojärjestelmässä. Yksityistiekunnan pitää todentaa asia avustushakemuksen yhteydessä. Avustettavien hankkeiden kokonaiskustannusarvio tulisi olla vähintään 10 000 euron suuruinen. Yleensä tätä pienempiä hankkeita ei avusteta.

Ammattilaisen apu tarpeen siltasuunnitelman teossa

Tiekunnat voivat tarvittaessa hankkia ulkopuolista apua muun muassa avustushakemuksen laatimiseen ja kokonaissuunnitelman teettämiseen. Erityisesti siltojen uusimishankkeissa ulkopuolista osaamista jopa edellytetään. Isot ja vaativat siltahankkeet tarvitsevat enemmän suunnittelua ja sen vuoksi myös suunnitelmien laatiminen vie enemmän aikaa.

ELY-keskus on julkaissut verkkosivuillaan yksityistieasioissa avustavan yksityistieapurin. Apuriin on koostettu usein kysyttyjä yksityisteiden asia-aiheita, joista voi tarkastaa, mihin tulee ottaa yhteyttä yksityistieasioiden hoitamiseksi.

Lisätiedot: