Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Työnhakijoiden kokonaismäärä laski yli 9 400 henkilöllä vuositasolla

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2018

joulukuussa yli viidenneksen alempi kuin vuoden 2017
joulukuussa. Uusia avoimia työpaikkoja oli seitsemän
prosenttia edellisvuotta enemmän, eli lähes 4 100 kpl.
Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2018
joulukuussa 22 659 henkilöä, laskua vuositasolla lähes 5 900
henkilöllä eli 20,6 prosenttia. Työttömyysaste oli 9,3
prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli
keskimäärin 9,7 prosenttia. Kaikissa Pirkanmaan kunnissa
työttömien työnhakijoiden määrä laski, osassa jopa
merkittävän paljon, eli yli kolmekymmentä prosenttia vuoden
2018 joulukuussa verrattuna vuoden 2017 vastaavaan
ajankohtaan. Kunnista kolmessa oli 6 prosentin
työttömyysaste. Valtakunnallisesti verrattuna Pirkanmaan
työttömyyden lasku oli kärkitasoa. Rakennetyöttömyys ja
pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste. Työttömien
miesten työllisyyskehityksessä oli edelleen muutosta
parempaan suuntaan. Samalla talouskasvu näyttää
säilyttävän nykyisen tasonsa. Uusia avoimia työpaikkoja oli
vuoden aikana ollut enemmän kuin viimeiseen 12 vuoteen oli
ollut. Esimerkiksi verrattuna vuoteen 2008 määrä oli
keskimäärin 1 600 uutta avointa työpaikkaa enemmän vuonna
2018. Keskimäärin vuonna 2018 oli uusia avoimia työpaikkoja
5 732 kpl joka oli yli 800 kpl enemmän kuin viime vuonnavastaavana aikana oli ollut.


Alueellista tietoa