Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2020 on julkaistu (Pirkanmaa)

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma kokoaa alueella vuonna 2020 toteutettavat tienpitotoimet yhteen paikkaan.

Suunnitelmaan on koottu oleelliset tienpitotoimenpiteet ja Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenteen linjaukset sekä niiden taustatiedot. Aiemmin julkaistuja toimenpiteitä on tarkennettu etenkin päällystysohjelman osalta, johon on nyt lisätty myös alustavat uusiopäällystyskohteet.

Pirkanmaan vuoden 2020 tienpidon ja liikenteen suunnitelma on koostettu tarinakartan muotoon. Uusi julkaisumuoto mahdollistaa aiempaa paremmin sisällön päivittämisen, kun toimenpideohjelmassa tapahtuu muutoksia. Arvatenkin päällystysohjelman kohteet tulevat töiden edetessä vuoden mittaan vielä päivittymään.

Päällystystyöt ovat jo Pirkanmaalla käynnissä

Kesän tietyöt ovat monilta osin jo alkaneet. Päällystystyöt aloitettiin viime viikolla Remixer-päällystyksellä Virroilla maantiellä 65 ja Pirkkalassa maantiellä 13782. Päällystystyöt käynnistyivät Pirkanmaalla pari viikkoa tavanomaista aiemmin, sillä maan taloutta elvyttäviä toimia halutaan saada nopeasti käyntiin.  

Enemmänkin tehdään, jos vain rahaa löytyy

Joidenkin, alun perin tänä vuonna käynnistyviksi suunniteltujen toimenpiteiden toteutus venyy tuleville vuosille, mutta silti nekin löytyvät yhä mainintana suunnitelmasta. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman liikennepoliittisten linjausten keskeneräisyys ja nopeasti muuttuvat taloudelliset reunaehdot tuovat toimintaan epävarmuutta, eikä suunnitelman tarkasteluja sen vuoksi entiseen tapaan uloteta viisivuotiskauden jälkimmäisille vuosille. Vallitsevasta tilanteesta huolimatta ELY-keskuksen omat toteuttamisedellytykset ovat pääsääntöisesti hyvät. Esimerkiksi päällysteiden korjauksia voitaisiin ja olisi tarve toteuttaa enemmänkin, jos niihin osoitettaisiin rahoitusta.

Vuoden 2020 suunnitelmassa on myös esitetty merkittävimmät tieverkon kehittämishankkeet, joiden suunnittelua on alueella edistetty. Niiden toteuttamisesta päättää eduskunta.

Linkki suunnitelmaan:

Lisätietoja:   

  • Toiminnanohjauspäällikkö Janne Lintilä, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 263, janne.lintila@ely-keskus.fi
  • vs. Ylijohtaja Juha Sammallahti, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 210, juha.sammallahti@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)