Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Pirkanmaan Suomen ilmastokartalle (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus osallistuu aktiivisesti maakunnan ja kuntien ilmastonmuutostyön rakentamiseen. Uudessa Pirkanmaan ympäristöohjelmassa on sitouduttu tavoittelemaan hiilineutraalia maakuntaa ja ELY-keskus haluaa osallistua tavoitteen toteutumiseen aktiivisesti omalla toiminnallaan.

ELY-keskus tarjoaa kunnille matalan kynnyksen palvelua ilmastonmuutostoimenpiteiden suunnittelun sekä hiilineutraalien kuntien HINKU-verkostoon liittymisen tueksi. Hyvä hetki pohtia ilmastonmuutostoimenpiteiden toteuttamista on kunnan strategiaa tai toimintaohjelmia laadittaessa tai hankintojen yhteydessä.

ELY-keskukseen voi olla yhteydessä ilmastoasioissa niin toimenpiteiden ideointiin kuin suunnitteluunkin liittyen. ELY-keskus koordinoi yhteistyötä kuntien välillä ja hoitaa yhteydenpitoa myös Suomen ympäristökeskukseen. Syksyn mittaan ELY-keskus tulee myös olemaan yhteydessä kuntiin ja esittelemään ilmastotyön yhteistyömahdollisuuksia.

Työtä tarvitaan myös uudessa maakunnassa

Ilmastonmuutostyötä ohjaa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU), joka on hyväksytty ympäristöministeriössä. Suunnitelmassa on merkittäviä päästövähennystavoitteita erityisesti liikenteelle, mutta myös muita toimenpiteitä esimerkiksi energiatehokkuuteen liittyen. Myös Pariisin sopimuksen jatkoneuvotteluista on seuraamassa lisää tavoitteita: tarvetta on päästövähennysten että hiilinielujen lisäämiselle.

ELY-keskus haluaakin rakentaa ja tukea ilmastonmuutostyötä pitkäjänteisesti myös tulevaa maakuntahallintoa ajatellen. Tätä varten on perustettu Pirkanmaan ilmastofoorumi, jossa mukava ovat keskeiset seudulliset toimijat. Mukaan foorumiin ovat tervetulleita myös HINKU-kunnat sekä vakavasti liittymistä valmistelevat kunnat.

Ilmastotyön tueksi ELY-keskus on koonnut uuden Hiilineutraali Pirkanmaa -sivuston. Sivuilla on kunnille käytännön vinkkejä sekä taustatietoa ilmastonmuutoksesta ja toimijoista Pirkanmaalla. 

 

Tutustu ja kysy lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Soili Ingelin, p. 0295 036 333
  • Projektisuunnittelija Valeria Kerkkä, p. 0295 036 062

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa