Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pirkanmaan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitustyö on valmistunut (Pirkanmaa)

Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on ollut osa valtakunnallista hanketta, jossa on käyty läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan.

Pirkanmaan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitustyö on valmistunut. Pohjavesialueiden rajauksiin ja luokituksiin tehtiin muutoksia vuosina 2018-2020. Pohjavesialueita tarkistettiin pääosin kuntakokonaisuuksina. Kuulemisasiakirjat ovat olleet nähtävillä 30 päivää, jona aikana kuntalaisilla on ollut mahdollisuus tutustua aineistoon.

Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus kirjattiin Suomen vesienhoitolakiin vuonna 2015. Pohjavesialue, jolta otetaan tai aiotaan ottaa talousvettä yli 10 m3/d tai yli 50 henkilön tarpeisiin, kuuluu 1-luokkaan. 2-luokkaan sijoitetaan ne alueet, jotka ominaisuuksiltaan soveltuvat vedenhankintaan, mutta eivät ole tällä hetkellä käytössä. E-luokitus perustuu luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaiseen muun lainsäädännön nojalla suojeltuun pohjavedestä suoraan riippuvaiseen merkittävään pintavesi- ja maaekosysteemiin.

Pirkanmaalla on yhteensä 147 pohjavesialuetta, jotka on jaoteltu seuraavasti:

  • 1-luokka:       67 kpl
  • 1E-luokka:    14 kpl
  • 2-luokka:       57 kpl
  • 2E-luokka:    9 kpl

Suurimmat rajausmuutokset koskivat Tampereen Epilänharju-Villilä A:ta ja Aakkulanharjua, Pälkäneen Isokangas-Syrjänharju A:ta sekä Kangasalan Kirkkoharju-Keisarinharjua. Näillä kaikilla alueilla pohjavesialuetta laajennettiin. Useiden pohjavesialueiden A ja B osa-alueita yhdistettiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi, koska alueiden välissä ei todellisuudessa sijainnut veden virtausta katkaisevaa kalliokynnystä. Viisi pientä pohjavesialuetta poistettiin kokonaan luokituksesta, koska alueilla ei ollut vedenhankintakäyttöä eivätkä ne soveltuneet 2-luokkaan.

Pohjavesialueiden tiedot on tallennettu ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET) sekä pohjavesialuepaikkatietokantaan, jolloin kartat ovat näkyvissä karttapalveluissa. Pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia tarkistetaan myös jatkossa, jos ilmenee uutta sellaista tietoa, jolla on oleellista vaikutusta pohjavesialueiden rajoihin ja luokkiin.

Lisätietoja:

Pirkanmaan pohjavesialueet (ymparisto.fi)

Pirkanmaan ELY-keskus

  • suunnittelija Annika Anttila (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai puh. 0295 036 321)
  • ylitarkastaja Nina Nenonen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai puh. 0295 036 323).
 
 

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)