Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Pirkanmaan perinnemaisemakohteita kartoitetaan kesällä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus tekee kesän 2017 aikana perinnemaisemien maastokartoituksia, jotka täydentävät ja päivittävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Aikaisemmissa inventoinneissa Pirkanmaalta löytyi noin 350 perinnemaisemakohdetta, joihin lukeutui muun muassa niittyjä, ketoja ja hakamaita. Maastokartoituksien avulla halutaan edistää perinnemaisemien luontotyyppien ja eliölajien säilymistä sekä saada tietoa perinnemaisemakohteiden nykytilasta.

Perinnemaisemat kuuluvat lajistollisesti rikkaimpiin luontotyyppeihimme ja ovat merkittävä osa maamme kulttuurihistoriaa. Niiden määrä on vähentynyt viime vuosikymmeninä suuresti perinteisen maankäytön ja karjatalouden vähennyttyä. Tästä on seurannut kulttuurivaikutteisten elinympäristöjen ja perinnemaisemien luontotyyppien ja lajiston voimakas uhanalaistuminen. Maamme 2247 uhanalaisesta eliölajista jopa 31 prosenttia elää ensisijaisesti perinneympäristöissä.

Lisätietoja:

  • Projektisuunnittelija Jukka Mattlar, puh. 0295 036 397 (15.9.2017 saakka)
  • Projektisuunnittelija Hanna Tuominen, puh. 0295 036 396 (15.9.2017 saakka)
  • Ympäristöasiantuntija Tiina Schultz, puh. 0295 036 382

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa