Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Pirkanmaan Maahanmuuttoasiain toimikunta aloitti toimintansa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen asettaman Maahanmuuttoasiain toimikunnan tehtävät liittyvät erityisesti maahanmuuttajien työllisyyden, työperusteisen maahanmuuton sekä työmarkkinoiden yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Toimikunta kokoontuu erilaisten ajankohtaisten ja tärkeiden teemojen ympärille, lisäten jaettua ymmärrystä Pirkanmaan toimija- ja toimintakentästä. Työmarkkinoiden tulevat haasteet samanaikaisesti kasvavan vieraskielisen väestön kanssa edellyttävät entistä vahvempaa ja laajempaa maakunnallisen tason yhteistyötä.

Tavoitteena on esimerkiksi tunnistaa ongelmakohtia sekä toisaalta mahdollisuuksia, joiden käsitteleminen on tärkeää maakunnan menestyksekkään kotoutumistoiminnan, toimivien ja syrjimättömien työmarkkinoiden, uusien innovaatioiden synnyn, yritysten kansainvälistymisen ja monimuotoistumisen sekä toimivien viranomaispalveluiden kannalta.

Ensimmäisessä kokouksessa 11.3.2021 keskusteltiin maahanmuuttajien yleisestä työmarkkinatilanteesta ja siitä, minkälaisia haasteita työmarkkinoiden vastaanottavuuteen sekä kohtaantoon liittyy. Lisäksi toimikunnassa käsiteltiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ulkomaisen työvoiman käytön yleisiä edellytyksiä koskevan linjauksen luonnosta. Toimikunta osallistuu myös vastaisuudessa linjauksen päivittämiseen.

Toimikunnassa on edustettuina mm. viranomaisia, työmarkkinajärjestöjä, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan liitto sekä Pirkanmaan kuntia.

Koristeellinen kuva.