Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Pirkanmaan ja Keski-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus on asettanut lakisääteisen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) toimikaudelle 2015–2019.  Puheenjohtajana toimii Anu-Rohima Mylläri Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiristä ja varapuheenjohtajana Hannu Korhonen Keski-Suomen liitosta.

Alueellisen neuvottelukunnan tehtävät:

1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä;

2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi;

3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi;

4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin;

5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoista yhteiskuntaa.

 

Lisätietoja:

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (oikeusministerio.fi)

  • Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNOn puheenjohtaja, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä Anu-Rohima Mylläri, SPR Hämeen piiri, p. 040 184 6911, anu.myllari(at)punainenristi.fi
  • Pirkanmaan ja Keski-Suomen ETNOn varapuheenjohtaja, kehittämisjohtaja Hannu Korhonen, Keski-Suomen liitto p. 040 595 0016, hannu.korhonen(at)keskisuomi.fi
  • Erikoissuunnittelija Sari Jokinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 551 sari.jokinen(at)ely-keskus.fi
  • Maahanmuuttoasiantuntija Elina Wallin-Mattila, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 065 elina.wallin-mattila(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa