Navigointivalikko

Alueellista tietoa

Pirkanmaalla uusia METSO-suojelualueita 335 hehtaaria (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla maanomistajien esityksistä suojeltiin vuoden 2019 aikana 335 hehtaaria metsäalueita METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) rahoituksella. Maanomistajien suojeluun tarjoamista alueista perustettiin viime vuonna 20 yksityismaan suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 255 hehtaaria. Valtiolle suojelutarkoitukseen tuli viisi kiinteistöä, joiden yhteispinta-ala on noin 79 hehtaaria. Suojelukorvauksia Pirkanmaan ELY-keskus maksoi vuonna 2019 yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Koko Suomessa METSO-ohjelman avulla suojeltiin vuonna 2019 metsiä noin 4 700 ha.

Suojelumetsä Tampereella

Lajit tarvitsevat eriasteista lahopuustoa, kuvassa suojelumetsä Tampereella. Kuva Jyri Pääkkönen

Painopiste METSO- ja Helmi-ohjelmissa   

Vuonna 2020 luonnon monimuotoisuutta vahvistaa METSO-ohjelman lisäksi Helmi-elinympäristöohjelma, jossa tartutaan suoluonnon suojeluun.  Molemmat ohjelmat perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojelun edistämistä vahvistamaan on Pirkanmaan ELY-keskukseen keväällä palkattu uusia tekijöitä.

- Tarkoitus on kuluvan vuoden aikana ryhtyä kartoittamaan mahdollisia suojeluun sopivia kohteita ja olla yhteydessä maanomistajiin myös täältä ELY-keskuksen suunnasta. Jos maanomistajalta löytyy halukkuutta suojeluun, niin asiaa viedään eteenpäin nyt myös uusin voimin, kertoo ylitarkastaja Auli Suvanto Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

METSO tarjoaa metsänomistajalle taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon metsiensä hyödyntämiseen.  METSO-alueiksi soveltuvat esimerkiksi vanhat lahopuustoiset kangasmetsät, lehtometsät sekä muut metsäiset elinympäristöt. Suojeltavaksi tarjottavista metsistä tulisi löytyä rakennepiirteinä esimerkiksi eri-ikäistä puustoa, suuria lehtipuita, lahopuita ja pökkelöitä. Lisäarvoa alueelle tuo suuri koko, monipuolisuus ja sijainti suojelualueen lähellä.

- Suojelumetsät ovat luonnon omia keitaita, jotka rikastuttavat ja tukevat metsäekosysteemien toimintaa. Pirkanmaan metsistä 97% on aktiivisessa talousmetsäkäytössä, joten uudet arvokkaat suojelumetsät ovat aina tervetulleita. Tavoitteena on, että suojelumetsät ja vastuullisesti hoidetut talousmetsät muodostaisivat eheän kokonaisuuden, jossa metsäluonnolla ja lajistolla olisi parhaat mahdolliset edellytykset menestyä ja voida hyvin, toteaa ylitarkastaja Jyri Pääkkönen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Helmi-ohjelman soidensuojelu turvaa suoluonnon monimuotoisuutta. Yhteydenotot maanomistajiin aloitetaankin jo selvitetyistä luonnon monimuotoisuudelle arvokkaista kohteista, joita ovat muun muassa soidensuojelun täydennysesityksen kohteet. Nämä asiantuntijaryhmän arvokkaiksi luokittelemat suot ovat luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta arvokkaita, ja niiden mahdollinen suojelu tulisi selvittää vaihtoehtona metsätalouskäytölle.

- Nyt on metsänomistajalla loistava tilaisuus säilyttää jälkipolville osa ainutlaatuista suomalaista suoluontoa, kannustaa Pirkanmaan ELY-keskuksesta ylitarkastaja Matti Räisänen.

ELY-keskus toivoo edelleen maanomistajien myös itse tarjoavan luonnon monimuotoisuudella arvokkaita soita ja metsiä suojeltavaksi osana Helmi- ja METSO-ohjelmia. Mikäli omistat kohteen, jonka suojelulla voisit edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista, voi aluetta tarjota suojeltavaksi joko suoraan ELY-keskukseen tai kääntyä sidosryhmien mm. metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten, metsäteollisuuden ja luonnonsuojelupiirin puoleen.

Linkit:

 

Lisätietoja:   

  • Ylitarkastaja Auli Suvanto, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 388, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Ylitarkastaja Kaj Koivisto, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 344, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Ylitarkastaja Jyri Pääkkönen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 050 312 8959, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Ylitarkastaja Matti Räisänen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 083, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)